Naše pravidelné akce

Pravidelně každou poslední středu v měsíci mezi 8:30 a 8:50 ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň je vystoupení zástupce ZSOS.
Je zde možnost telefonovat do režie a klást ve vysílání naživo dotazy.
Záznamy pořadů naleznete na stránkách ČRo.
Je namístě připomenout, že na stejné téma má ČOI Plzeň vystoupení první středu v měsíci.

Naše akce

Přednáška základy finanční gramotnosti se uskutečnila v říjnu 2016 na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu v Plzni, to v rámci projektových dnů školy.
Přednáška obsahovala informace o optimalizaci příjmů a výdajů, o rizikách ze strany nepoctivých podnikavců a informace o soudních sporech, exekucích a insolvencích.
Obdobná přednáška proběhla i v předcházejícím roce.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou proběhl seminář pro podnikatelky.
Naše sdružení ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje (RHKPK) uspořádalo dne 14.10.2014 pro podnikatelky seminář na téma "Spotřebitelské vztahy z pohledu podnikatele". Účastnicím jsme poskytli naše materiály na toto téma.
Tato akce byla uskutečněna v prostorách RHKPK v Plzni od 9,00 do 13,00 hod. Současně byly předneseny naše zkušenosti a příklady z naší činnosti. Byly zodpověděny všechny dotazy i ty, které se netýkaly tématu.
S RHKPK budeme i nadále spolupracovat.


Dne 23.05.2013 v Ečku v Plzni uskutečnilo naše sdružení přednášku s besedou pro Český svaz žen. Této dohodnuté akce se ze strany ČSŽ zúčastnilo 70 zástupkyň této organizace včetně její předsedkyně pí Drncové. Za ZSOS byli účastníky předseda JUDr. V. Havlík a I. Urban. Byla dohodnuta další podobná akce, která se uskuteční v později daném termínu.

Přednáška pro studenty a pedagogické pracovníky na téma "ochrana spotřebitele a související zákony" - prosinec 2012, Střední škola v Rokycanech.

Beseda o spotřebitelské problematice se Svazem žen - 9. února 2011, 18 hodin, restaurace, Útušice (Plzeň-jih).