Námi řešené případy

Spotřebitelská sdružení sice nemají právo ukládat podnikatelům povinnost, ale mohou se domáhat toho, aby podnikatel plnil povinnosti uložené mu zákonem. Toho mohou spotřebitelská sdružení dosáhnout i žalobou o zdržení se protiprávního jednání.

Spotřebitelská sdružení jednají se státní správou a navrhují změny zákonů.

Návrhy změn zákonů

Nejsou řešeny.

Výzvy ke zdržení se protiprávního jednání podnikatelů

Nejsou řešeny.