Přirážka 700 Kč uložená revizorem z důvodu údajného padělku


Obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí informace ohledně, z mého pohledu, neoprávněného požadování pokuty. Případ se stal mojí dceři, která dojížděla v minulém týdnu v rámci zaměstnání na kurzy z Plzně do Prahy. V metru ji kontrolovali revizoři a ačkoli měla zakoupenou a správně označenou jízdenku, zaplatila pokutu za to, že jízdenka byla falešná, padělaná. Dcera si několik jízdenek zakoupila přímo v prodejně metra na Zličíně. Jeden z revizorů, mladší, ji zastavil, z jízdenky v místě jejího označení cosi seškrábal - údajně prý vosk, a řekl jí, že je to podvod a že musí zaplatit pokutu. Druhý, starší revizor, se k ní choval hrubě, křičel na ni, nazýval ji podvodnicí a nevím, čím ještě. Dva policisté, kteří byli u toho, se do věci nevměšovali. Až když dcera řekla revizorovi, že na ni nemusí být tak hrubý, trochu své jednání zmírnil. Také ji několikrát varoval, že pokud nezaplatí ihned, zaplatí později místo 700,- korun, 950,- a k tomu si to bude muset všechno složitě obíhat. Absolutně zaskočená a se slzami v očích zaplatila poslední peníze, které do další výplaty měla, a spěchala, aby stihla autobus do Plzně, na který už měla zakoupenou jízdenku. Pokutu zaplatila v podstatě pod nátlakem a výhružkami.
K události došlo 5.4. 2011 na trase metra B, stanice Karlovo náměstí, v době kolem 16:23, což je i čas, kdy od revizora obdržela doklad o zaplacení pokuty. Vše, i s dalšími dvěma, údajně také padělanými jízdenkami, si samozřejmě schovala. Je velmi zvláštní, že když ji revizoři označili za podvodnici, nezajímalo je, že jízdenky koupila v prodejně metra a po zaplacení pokuty ji pustili.
Rozhodla jsem se, že tuto událost nepřejdu jen tak. Navíc si myslím, že do podobné situace se jistě dostali i další lidé, kteří si koupili jízdenky ve zmíněné prodejně metra. Chci tedy tuto věc vyšetřit, případně podat v souvislosti s jednáním revizorů stížnost. Od Dopravních podniků hl. Města Prahy budeme požadovat vrácení finanční částky a náhradu za údajně zfalšované jízdenky, které jsou prodávány v prodejně metra. Myslím si, že v první řadě si páni revizoři měli ověřit prodejnu, kde byly jízdenky zakoupeny, když tuto informaci dostali.


Rozborem situace jsem došel k dvěma, možná k třem variantám toho, co se mohlo přihodit.

Varianta 1 - podvod prodejny
Prodejna (podnikatel) a nebo prodavač (zaměstnanec) udává na trh padělky.
Je to pravděpodobné vzhledem ke skutečnosti, že uvádění padělku na trh na obvyklém místě je poměrně jednoduché a lze jej dělat ve větším rozsahu. Proti této variante hovoří to, že pak lze emisní místo poměrně snadno dohledat a zadržet pachatele.
Postup revizorů je v naprostém pořádku, neboť se cestující prokázala neplatnou jízdenkou.
Je zde i pochybení revizorů, to bude rozebráno ve variantě 2.
Doporučení:
Podat na PČR trestní oznámení na neznámého pachatele. Označit prodejnu, kde byly jízdenky zakoupeny. Předložit doposud nepoužité jízdenky. Označit jako důkaz jízdenku odebranou dopravcem (založenou na odd. přepravní kontroly).

Varianta 2 - podvod revizorů
V Praze jsou revizoři finančně zainteresováni na vybraných přirážkách.
I když je výběr nových revizorů přísný, je možné, že si některý revizor může podvodně vylepšovat svoji mzdu zadržením řádného cestujícího a zpochybněním platnosti jeho jízdenky.
Při zjištění neplatnosti jízdenky je revizor oprávněn jízdenku odebrat. To udělal.
Jízdenka by se tak měla nacházet ve spisu na oddělení přepravní kontroly.
V neprospěch revizora hovoří přirážka uložená v chybné výši.
Podle smluvních přepravních podmínek Pražské integrované dopravy přirážka zaplacená v hotovosti na místě nebo do 15 dnů činí 700 Kč a přirážka zaplacená později činí 950 Kč. Avšak u padělaných a pozměněných jízdních dokladů je přirážka vždy 950 Kč a nelze ji uhradit na místě v hotovosti revizorovi.
Další pochybení: Informace revizora o sazbě přirážek byla chybná. Na sníženou přirážku 700 Kč je nárok ještě dalších 15 dnů.
Nedá se vyloučit, že si vše revizor vymyslel a že cestující dotlačil do neopodstatněného zaplacení přirážky. Takovou přirážku by pak mohl revizor vykázat jako jízdu zcela bez jízdenky a odebraná jízdenka přitom zcela zmizí ze světa.
Pokud by se prokázalo, že si revizor padělek vymyslel, odpadl by tak důvod úhrady přirážky a máte tak možnost se domáhat vrácení přirážky 700 Kč (coby bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku).
Uložení a inkaso přirážky dopravcem není totéž co uložení blokové pokuty policistou. Proti zaplacené blokové pokutě není odvolání, to je veřejnoprávní sankce. Zaplacená přirážka je v režimu soukromoprávní sankce a zde možnost vrácení je, ukáže li se právo cestujícího.
Doporučení:
Podat stížnost na postup revizora a nechat si padělanou jízdenku předložit a ukázat znaky, podle kterých dopravce usuzuje na padělek. Ovšem to lze, pokud byla jízdenka revizorem odevzdaná a pokud tam není dodatečné „stopení" nepadělané jízdenky
Je zde i možnost společného postupu při trestním oznámení, pokud o padělek jde.

Varianta 3 - zkreslení informací
Dotaz jste podávala Vy a ne Vaše dcera, která byla postupem prodávajícího nebo postupem revizora prvotně poškozena. - Nabízí se zde úvaha, zda se nejedná o domácí přiznání pokuty spolu s pokusem o vyvinění se z problému před rodiči.
To zvažte sama, zda Vaše dcera k něčemu takovému má nebo nemá důvod.Odkaz na předpisy:
zákon 266/1994 Sb. o drahách, vyhláška MDS 175/2000 Sb. - přepravní řád, smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy

odpověď ze dne 16. 4. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí