Byl jsem na předváděcí a prodejní akci


Byl jsem na předváděcí a prodejní akci a po návratu domů jsem "vystřílzlivěl".
Co mám dělat, abych se zbavil toho nepotřebného krámu a dostal zpět svoje peníze?

Máte proti sobě těžkého protivníka. Nebetre jej na lehkou váhu.
V žádném případě nic nedojednávejte telefonem. Komunikujte vždy jen písemně (a včas!), dopisy odesílejte doporučeně s dodejkou.

Pokud se prodejní akce nekonala v provozovně prodávajícího, pokud byla v hospodě , v hotelovém salonku či u sousedů, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu.
Lhůta pro odstoupení je 30 denní, pokud vám věc nebyla dosud dodána.
Lhůta pro odstoupení je roční, pokud jste neobdržel informaci, že máte právo od smlouvy odstoupit, nebo informaci o názvu a adrese prodávajícího.

Dopis nestačí čtrnáctý den odeslat, dopis musí být nejdéle čtrnáctý den obchodníkovi doručen a nebo alespoň Českou poštou oznámen a uložen.
Nikdy nezasílejte dopis v jedné zásilce s vráceným zbožím (příjemce jej zapře).
Pokud odstoupíte oprávněně, v zákonné lhůtě, nelze proti vám uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon a ten nepodléhá souhlasu druhé strany.
Úhybné manévry obchodníka vás nemusí zajímat (nepřebírání korespondence, opětovné odeslání vráceného zboží zpět vám a podobně), jediným rozhodujícím kritériem je včasné odeslání odstupujícího dopisu na správnou adresu.
Obchodník je povinen vrátit veškeré zaplacené částky ve lhůtě 30 dnů.

Od smlovy odstoupit nemůžete, pokud se akce konala v provozovně prodávajícího (např. Zepter pořádá prezentace ve své provozovně v Domu kultury v Plzni). Od smlouvy odstoupit nemůžete, pokud se akce konala u vás doma a vy jste obchodníka pozval za účelem uzavření smlouvy. Pozvání za účelem předvedení výrobku vás o možnost odstoupení nepřipraví. Odstoupit nemůžete, pokud jste zmeškal zákonnou lhůtu 14 dní (30 dní, rok).
V takových případech obvykle protistrana svolí k odstoupení od smlouvy, pokud zaplatíte nemalé odstupné (řádově v desítkách procent ceny věci).

Ne vždy se vše podaří, ne vždy se stihne ...
Vždy si pečlivě přečtěte smluvní podmínky a jednejte tak, abyste je neporušil a nezavdal příčinu k uplatnění smluvní pokuty protistranou. (může jít o pokutu za nepřevzetí zboží, za opožděné zaplacení splátky apod., fantazie obchodníků nezná mezí).

Vzor dopisu:
DOPORUČENĚ + DODEJKA
Vaše jméno
Vaše ulice
000 00 Vaše město


Obchodníkovo jméno
Obchodníkova ulice
000 00 Obchodníkovo město

Odstoupení od smlouvy

Dne 17. 3. 2011 jsem s Vaším obchodním zástupcem uzavřel v salonku restaurace v obci Novákova Pole smlouvu číslo ...... na koupi rotačního elipsoidu za 25 000 Kč.
V zákonné lhůtě 14 dnů od smlouvy odstupuji.
Složenou zálohu 8 000 Kč vraťte ve lhůtě 30 dnů na můj účet č. 123456/7890
S pozdravem

18. 3. 2011, podpisNejlepší obranou je prevence:
Nikam nejezdit. Pokud přece jen někam jedu, nic nepodepisovat.
Pokud podepíši, vše pečlivě přečíst, proškrtat prázdná místa (riziko doplnění obchodníkem). Nenechávat obchodníkovi všechny stejnopisy smlouvy (riziko doplnění obchodníkem).
Vzorová odpověď ze dne 18. 3. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí