Reklamace není vyřízena včas


Moje reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů. Jak postupovat dále?

Ze zákona je obchodník povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů. Tuto povinnost nemá, pokud spotřebitel podnikateli povolí delší lhůtu. Například již v samotné kupní smlouvě (ASKO nábytek má ve smlouvě lhůtu 60 dní a tu spotřebitel spolu se smlouvou podepíše) a nebo po dohodě při podání reklamace, pak platí delší lhůta.
Dále je nutno přepočítat, zda je podmínka 30 dnů opravdu splněna.
Den podání reklamace je "nultým" dnem. Ode dne následujícího se počitají všechny kalendářní dny včetne sobot, nedělí a svátků.
Pokud však připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek (nejčastěji u reklamací podaných ve čtvrtek nebo v pátek), pak má obchodník k vyřízení reklamace ještě první pracovní den (nejčastěji pondělí). Není přitom rozhodující, zda o víkendu má obchod otevřeno či zavřeno.

Pokud reklamace není vyřízena včas (nejdéle 30 den), má spotřebitel stejná práva, jako by věc byla neopravitelná. Spotřebitel proto může o den později buď odstoupit od kupní smlouvy a chtít vrátit peníze, nebo může požadovat výměnu věci za novou. Právo rozhodnout se mezi oběma způsoby má spotřebitel, ne obchodník.

Obchodník přitom není povinen spotřebitele informovat o vyřízení reklamace.
Při zasílání vyřízené reklamace poštou je reklamace vyřízena dnem odeslání balíku a ne dnem jeho doručení.
Reklamace je vyřízena tím, že ji obchodník uzná a - podle okolností - věc vymění, opraví, vrátí peníze nebo poskytne slevu. Doba posuzováni vady a doba opravy se do 30 denní lhůty počítá; lhůta se kvůli tomu nijak neprodlužuje. Reklamace je vyřízena také tím, že obchodník neuzná reklamaci za oprávněnou.

V případě problémů lze dát 31. den nebo později podnět České obchodní inspekci. Ta může pokutovat obchodníka za pozdní vyřízení reklamace. Nemůže jej přinutit k vrácení kupní ceny. V případném soudním sporu může být kontrolní zápis ČOI důkazem o nedodržení lhůty.


Vzorová odpověď ze dne 22. 3. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí