Přišel platební rozkaz


Přišel mi od soudu platební rozkaz. Mám zaplatit xxx Kč a přitom jsem se nemohl nijak hájit! Co s tím mám dělat?

U sporů, které jsou jenom o peníze, soud využívá možnost, kterou mu dává občanský soudní řád, a vyhotovuje tzv. platební rozkaz:

Ten, kdo se v soudním řízení po vás dožaduje peněz (žalobce) napíše žalobu, uvede, že po vás chce peníze, kolik a proč. A přiloží důkazy, např. faktury.
Soud žalobu prohlédne a pokud nepotřebuje žalobci nic vytknout nebo nechat doplnit, pak - aniž vyslechne žalovaného (vás) - vyhotoví a doručí platební rozkaz. V něm vás vyzve zaplatit peníze nebo podat odpor. Na oboje máte lhůtu 15 dní od doručení.

A zde je místo, kde se můžete začít bránit:
Varianta 1 - bráníte se
Žaloba je smyšlená, dluh nikdy neexistoval, dluh je zaplacený, dluh je částečně zaplacený a jiné podobné důvody k nesouhlasu.
Napíšete včas soudu dopis, ve kterém uvedete, že "proti platebnímu rozkazu podáváte odpor". Odpor nemusíte odůvodňovat, nemusíte přikládat doklady o zaplacení. Musíte jen a hlavně ve lhůtě dané soudem sdělit svůj nesouhlas s došlou listinou.
Co se děje pak? Soud platební rozkaz zruší, nařídí jednání a na to vás pozve. Zde se můžete aktivně bránit, můžete vyvracet žalobcova tvrzení, můžete předkádat důkazy nebo zvát svědky.
Kdo při jednání prokáže svoji pravdu, ten spor vyhraje.

Varianta 2 - nereagujete
Víte, že dlužíte. Nebo nemáte stvrzenky o zaplacení a nemůžete zaplacení jakkoli jinak doložit. Nebo se na všechno vykašlete a "strčíte hlavu do písku". Nebo nestihnete odpor poslat včas.
V takovém případě se z platebního rozkazu stává "plnohodnotný rozsudek" a dluh už vám nikdo neodpáře. Musíte jej zaplatit.

Vzorová odpověď ze dne 22. 3. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí