Nevyžádané zboží zaslané poštou


Obdržel jsem balíček se zbožím, které jsem si neobjednal, a se složenkou.
To přece nemusím platit?! Kdo bude platit poštovné za vrácení balíčku?

Neobjednané zboží opravdu platit nemusíte.
Nemusíte jej ani vracet a ani odesílatele jakkoli informovat.

Zasláním balíčku nevznikla smlouva. Smlouva vyžaduje souhlas obou stran k jejímu uzavření. Ten v uvedeném případě chybí. Samotné převzetí zásilky od pošty není možno považovat za souhlas se smlouvou.
Není zde zapotřebí zasílat prodávajícímu odstoupení od smlouvy, neboť žádná smlouva nevznikla.

Jde o jednu z agresívních obchodních praktik, kdy prodávající vyvolá v "kupujícím" pocit viny za neoprávněné získání věci a ten pak raději zaplatí.

V současnosti je postup podnikatele považován za protiprávní a Česká obchodní inspekce za něj může uložit pokutu.
Oznámení ČOI je vhodné zejmína v případech přiložení faktury nebo kdy odesílatel stupňuje svoji agresi, zejména upomínkami písemnými či telefonickými.


Odkaz na předpisy:
Občanský zákoník
Zákon o ochraně spotřebitele


Vzorová odpověď ze dne 21. 7. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí