Záruka u vyměněné věci


Reklamovala jsem podruhé mobil. Prodejce mi jej nenechal opravit, dává mi místo toho nový.
Odmítá mi však na nový mobil vystavit záruční list s tím, že platí záruka z vráceného (nefunkčního) telefonu. Postupuje správně?


Prodejce má právo reklamaci vyřídit výměnou věci za novou kdykoli dle vlastního uvážení, na druhé straně ne vždy je k tomu povinen.
V tomto místě nelze prodejci nic vytknout.

Avšak ustanovení § 627 občanského zákoníku výslovně uvádí: "Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci."
Není přitom podstatné, jedná-li se o výměnu z povinnosti nebo o výměnu dobrovolnou. Zde prodejce nepostupuje správně.

Při druhé reklamaci (nejde-li o větší množství vad) se ještě běžně nemůžete domáhat zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.
V konkrétním případě prodejce nevyřídil reklamaci řádně a včas, protože nezbytnou součástí výměny zboží při reklamaci je i doklad o výměně (protokol, nový záruční list a podobně). Nevyhoví-li prodejce vašemu požadavku můžete jeho jednání sankcionovat odstoupením od smlouvy z důvodu, že reklamace nebyla vyřízena řádně do 30 dnů.Odkaz na předpisy:
zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
občanský zákoník


Vzorová odpověď ze dne 25. 8. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí