Vedoucí není v prodejně


Opakovaně a neúspěšně chodím do obchodu s reklamací. Prodavačky stále tvrdí, že tam vedoucí prodejny není. Jak mám postupovat?Prodavačkám odpovězte, že nesháníte pana vedoucího, ale uplatňujete reklamaci.
Nejlépe předem sepište krátký záznam, jakou věc reklamujete, pro jakou závadu, uveďte zde jméno a adresu obchodu i vlastní, datum a podpis; nikde není stanoveno, že by reklamační protokol směl sepisovat jen obchod.

V obchodě zanechte reklamovanou věc, kopii nákupního dokladu a tento protokol - na jeho stejnopisu si nechte potvrdit převzetí (postup je vhodný i pro reklamci s nekonfliktním průběhem).
O výsledku by měl pracovník rozhodnout do tří dnů, včetně opravy vyřídit do 30 dnů.

V uvedeném případě obchod porušuje zákon:
V provozovně musí být po celou otevírající dobu přítomen reklamační pracovník (nemusí jít ani o podnikatele, ani o vedoucího).
Ač se státní dozorové orgány nemohou vměšovat do občanskoprávních sporů, zde se k nim můžete obrátit o pomoc. Orgán může obchodu uložit pokutu za porušení zákona; o vlastní reklamaci rozhodnou nemůže.


Odkaz na předpisy:
Zákon o ochraně spotřebitele


Vzorová odpověď ze dne 25. 8. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí