Předražená oprava


Nechal jsem si opravit čerpadlo, oprava měla stát 2000 Kč, při vyzvednutí po mně chtějí přes čtyři tisíce.

Předpokládaná cena opravy je - vedle popisu, rozsahu a termínu - povinnou náležitostí stvrzenky o převzetí. Tuto cenu nemůže servis bez Vašeho souhlasu podstatně překročit. Servis Vás měl písemně vyzvat k odsouhlasení vyšší ceny, tu byste buď schválil, nebo byste odstoupil od smlouvy. Pokud opravna nepostupovala uvedeným způsobem jednala v rozporu s Občanským zákoníkem, § 636, a nemá proto nárok na požadovanou vyšší cenu.
Pokud opravna cenu na stvrzenku neuvedla vůbec a Vy nejste s to dokázat sjednanou cenu, měla by být cena přiměřená (tzn. průměrná v daném místě a čase).


Odkaz na předpisy:
občanský zákoník

Vzorová odpověď ze dne 20. 9. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí