Oprava nezhotovená včas


Je zákonem upravena sleva při nedodržení termínu opravy ze strany opravujícího? A při nedodržení termínu zhotovení věci?

Patrně se sháníte po vyhlášce 46/1964 Sb., která určovala slevu 10 % týdně; ta bohužel již neplatí a v současné době není jiná, která by ji obsahově nahrazovala.

Při nedodržení termínu - lhostejno zda jde o opravu nebo úpravu nebo zda jde o zhotovení na zakázku - máte podle občanského zákoníku tyto možnosti:
  1. § 642 umožňuje odstoupení od smlouvy, není-li věc dokončena ani v dodatečné lhůtě po řádném termínu.
  2. Může však nastat situace, kdy zhotovitel do konce termínu nezačal na zakázce vůbec pracovat. V tom případě Vám náleží podle § 639 právo na náhradu nutných výdajů (např. jízdné do provozovny, popřípadě i půjčovné za náhradní věc). Toto právo musíte uplatnit nejdéle do měsíce od převzetí věci.
  3. Další možností je smluvní pokuta podle § 544. Asi bude problém smluvní pokutu sjednat u drobných zakázek, naproti tomu u větších, písemnou smlouvou podložených zakázek se nebojte ji požadovat. Smluvní pokuta musí být sjednána písemně a to jednorázovou částkou nebo jedinou procentní sazbou. Pro platnost smluvní pokuty vůči zhotoviteli nemusí být ujednána smluvní pokuta proti objednateli.
  4. Asi poslední variantou je sjednat slevu oboustrannou dohodou při uzavírání zakázky a nebo i při jejím přejímání. Sleva „shůry daná“ neexistuje.Odkaz na předpisy:
Občanský zákoník, stať "smlouva o dílo"

Vzorová odpověď ze dne 20. 9. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí