"Zmizení" obchodu


Koupil jsem si nové boty, které měly vadu. Než jsem stačil vyřídit reklamaci, prodejna byla zrušena. Dále jsem opakovaně jednal s živnostníkem na jeho domácí adrese. Slíbil náhradu, ale pouze slíbil. Vyhýbá se i jednání s ČOI, nepřijímá korespondenci. Problém trvá rok.


Obávám se, že pro Vás nebudu mít uspokojivou odpověď. Problémy se skrývajícími se dlužníky mají asi všichni - občany a drobnými podnikateli počínaje, přes nadnárodní koncerny, po státní správu.
Postupů řešení je více. Za nevhodné považuji takové, které jsou na hranici zákona; přijatelné by byly různé formy nátlaku (např. ranní telefonické upomínky) nebo předání pohledávky k vymáhání specializované firmě a pod.
„Nejčistší” postup je podání žaloby na platební rozkaz. Zde se rozsudek (platební rozkaz) může obejít i bez jednání a dokazování. Pokud ani poté dlužník nezaplatí, můžete vymáhat svoji pohledávku exekučně.
Závěrem nutno podotknout, že zrušením živnosti (vrácením živnostenského listu úřadu) nezanikají obchodní závazky a záruky. Avšak vaše nezažalovaná pohledávka se promlčí po třech letech od uplatnění reklamace.


Odkaz na předpisy:
nejsou

Vzorová odpověď ze dne 20. 9. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí