Nevymahatelná pohledávka


Telefonní společnost mi zablokovala kvůli opožděné platbě a účtuje mi částku 1000 Kč za opětovné připojení. Částku nechci zaplatit a operátor upozorňuje na její soudní vymáhání. Slyšel jsem, že nízké pohledávky se nesoudí. V jakém zákoníku najdu, jaká je výše právně nevymahatelné pohledávky?

Nenajdete. Vymahatelné jsou všechny pohledávky s výjimkou pohledávek z her a sázek.
Pokud jste někde vámi uváděný pojem zaslechl, jde o interní rozhodnutí konkrétního podniku, že nízké pohledávky odepíše bez vymáhání. Z vaší strany však nevznikají žádné nároky.Odkaz na předpisy:
nenjsou

Vzorová odpověď ze dne 20. 9. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí