Ceník a podmínky poskytování poradenských služeb Zpč. sdružení obrany spotřebitelů

Základní cíl poradenství v ZSOS

Cílem poskytování poradenských služeb ZSOS je napomoci poškozeným spotřebitelům v základní orientaci v jejich právech.
Základní poradenství je bezplatné.

Při potřebě podrobnějšího řešení klientova problému je možnost poskytnout klientovi další placené poradenství v naší poradě nebo možnost odkázání klienta na služby advokátů.

Poradenské podmínky pro spotřebitele

  • ZSOS poskytuje poradenství spotřebitelům, tj osobám, které nakupují pro svoji osobní spotřebu a spotřebu své rodiny. Dále též "klient".
  • Poskytnuté rady slouží klientovi jako informace o jeho právech, slouží mu k jeho vlastnímu rozhodnutí o dalším řešení případu. ZSOS svého klienta nezastupuje, jeho případ nepřebírá a nepřebírá odpovědnost za jeho zdárný průběh.
  • Klient je povinen zaplatit poradně ZSOS práce vykonané nad rámec základního poradenství a náhradu výloh vznilých ZSOS při řešení klientova případu.
  • Poplatek ZSOS nevybírá u služeb v systému Ministerstva průmyslu a obchodu "Spotřebitelský ombudsman", tj. řešení problémů z prodejních zájezdů. (Více o systému Spotřebitelský ombudsman zde.)

Ceník konzultací a služeb pro spotřebitele

Ceník
Položka služebcenaza jednotku
Služby v systému "Spotřebitelský ombudsman"
Služby systému Spotřebitelský ombudsman
konzultace, sepsání odstoupení, upomínky nebo žaloby
zdarma-
Služby ZSOS mimo systém "Spotřebitelský ombudsman"
Ost. konzultace v doporučené délce max. 15 minut
(tj. základní poradenství)
zdarma-
Vypracování dopisu [diktát, poznámky]
(reklamace, upomínky apod.)
zdarma +)dopis
Vypracování konceptu žaloby [diktát, poznámky]
zdarma +)žaloba
+) Administrativní příplatek za písemnou formu
na PC,vč. tisku tří stejnopisů
100 Kčstránka A4
Kopie, tisk3 Kčstr. A4
Telefonní hovor15 Kčjeden hovor

Služby pro další subjekty

Poradnu ZSOS je možno po dohodě s úřadem nebo jiným organizátorem provozovat i v jiném západočeském městě.

Pro školy, spolky, domovy důchodců a podobné subjekty nabízí ZSOS přednášky na spotřebitelská témata.

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vedle poradenské činnosti poskytuje na smluvní bázi služby podnikatelům. Zejména konzultace obchodních podmínek a kontrolní činnost.


Podmínky vydány dne 18. 12. 2013