Homeopatie - klamání spotřebitelů?

Český klub skeptiků na svých stránkách sysifos.cz zpochybňuje účinnost homeopatik.

"Homeopatie" - alternativní medicína, spočívající v především podávání léčiv s velice nízkými koncentracemi účinné složky (koncentrace léčiva se blíží k nule).

K homeopatii zaujímá řada odborníků negativní stanovisko, je považována za pseudovědeckou. Homeopatie nemá prokazatelné účinky a prý pro její vyhodnocení neplatí statistika.
Články se zmiňují o odpůrcích homeopatie, kteří se exemplárně předávkovali homeopatickými tabletami, aniž by to na nich mělo nějaké následky.


Homeopatika zaujímají v legislativě dost zvláštní místo. Jsou klasifikována jako léky, avšak nemusí procházet všemi schvalovacími procedurami (a přísnými!), kterýmy prochází léky klasické medicíny. Postačí, pokud jsou zdravotně nezávadná, jejich účinnost na zdraví pacientů se nesleduje.
Autor jednoho z článků je toho názoru, že homeopatika mají projít všemi schvalovacími procedurami jako jiné léky, pokud jsou jako léky zařazeny. A měla by projít všemi procedurami jako potraviny, pokud by byla zařazena jako potravinové doplňky.

Homeopati jsou toho názoru, že nosná látka (voda nebo cukr) si v sobě pamatuje, že před naředěním "okolo nich prošla účinná látka léčiva" a tento paměťový záznam léčí.
Při troše rozumného uvažování je nutno názor brát za nesmyslný.

Problém čeští skeptici (a nejen čeští) vidí v uzákoňování homeopatik.
Neprokázané účinky homeopatik se nahrazují zákonem. Nelze laboratorně rozlišit čistý nosič "léku" od "nosiče s lékem". Preparát se považuje za účinný, pokud se o něm psalo v tisku. A tím patrně dochází i ke klamání spotřebitele.

Český klub skeptiků Sysifos zaslal v únoru 2011 Evropskému parlamentu výzvu k nápravě. Homeopatií se Sysifos zabývá ve víceru článcích

Willem Betz (University of Brussels), překlad
Výzva Sysifa europarlamentu
Homeopatie - skeptický slovník


zpět na seznam článků