články roku 2012 - klikněte zde
články roku 2013 - klikněte zde

Články z roku 2011


ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o nevhodnosti pořizování vánočních dárkových certifikátů.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu chování PMDP a ČD při změně tarifu.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.

Průměry

RJ Krátká exkurze do statistiky s Romanem Jandou aneb není průměr jako průměr.


osobní články [14. 10. 2011]


Podvod s autem na vodíkový pohon

Přídavný vodíkový pohon do aut. Snížení spotřeby benzínu.Nabídky firmy Green Way HHO za necelých 7 tisíc korun.

Sdružení Sisyfos se na svých stránkách zabývá touto zajímavou nabídkou:
Vodík, kterým se auto pohání, se vyrábí elektrolýzou vody pomocí alternátoru auta...


celý článek [13. 10. 2011]

Procenta

Procenta, učivo šesté třídy ZŠ. Teď i trochu jinak - není procento jako procento.

Začněme tím, co to procento je. Pokud by někomu připadal pojem příliš odborně matematický, můžeme si ukázat že jistou obdobu slova "procento" používáme naprosto běžně.
Zubní pasta QWXY - doporučují čtyři z pěti zubních lékařů.
Závady se vyskytnou u tří výrobků ze ...


celý článek [12. 10. 2011]

Kreditní a debetní

2. díl - zůstatky účtu

Podle sdělení banky o debetním zůstaku chápeme slovo debetní jako něco, za co bychom se měli stydět. I v názvech společností často najdeme slovo kredit, ale už ne debet.

Začněme trochu od lesa.
Od pana Kohna si půjčím peníze. Já jsem dlužník a ...

celý článek [8. 10. 2011]

Kreditní a debetní

1. díl - platební karty

V době, kdy jsme si o bankovních kartách mohli jen nechat zdát, jsme vídali v amerických filmech, jak někdo platil kreditní kartou, kreditkou. Od těch dob se nám dostala platební karta do slovníku pod označením kreditní. Dnes už léta také karty využíváme. Avšak většinou kreditní nejsou.

Karty se dělí na karty debetní a kreditní
V čem se liší?

Debetní karta je ta, kterou máme ke svému běžnému účtu...

celý článek [8. 10. 2011]

Hromadná přeprava osob

4. díl - celé a zlevněné jízdné a bezplatná přeprava v MHD

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Tentokráte se věnujeme tarifům a slevám v MHD.

Městská hromadná doprava nemá, narozdíl od železniční a linkové autobusová dopravy, nějaký společný cenový předpis.
Tarify jízdného a slev si vyhlašují jednotliví dopravci sami ve spolupráci s městskými úřady (magistráty), které MHD
dotují...


celý článek [31. 9. 2011]

Vymáháme pohledávku - 2. díl

exekuční řízení a soudní exekutoři

V tomto a předchozím článku se seznámujeme s postupem, jak vymoci své pohledávky.

V předchozím díle jsme si ukázali postup při vymáhání pohledávky. Nepovinně jsme dlužníka upomenuli a popřípadě s ním sjednali splátkový kalendář a dostali jsme zaplaceno. Nebo jsme zaplaceno nedostali a pohledávku jsme vymáhali soudně. Rozsudek už je zdvižený varovný prst, že se to s vymáháním myslí opravdu vážně. Navíc rozsudek zpravidla dluh prodraží o soudní výlohy. Zde má dlužník poslední možnost splnit dobrovolně (byť na příkaz soudu). Pravomocným rozsudkem se žalobce stává oprávněný a z žalovaného povinný.


Stále máme nezaplacenou pohledávku...

celý článek [24. 9. 2011]

Vymáháme pohledávku - 1. díl

Upomínky, dohoda, soudní řízení

V tomto a následujícím článku se seznámíme s postupem, jak vymoci své pohledávky.

Někdo nám dluží.
Může jít o nevrácenou půjčku, nezaplacenou splátku z půjčky, nezaplacený nájem, nevrácené peníze z reklamace, nevrácené peníze po odstoupení od smlouvy atd. Může jít také o nevrácenou věc, o zakoupenou a nevydanou věc.

celý článek [24. 9. 2011]

Kilogram

RJ Zamyšlení Romana Jandy nad tím, co je to kilogram a co s kilogramem na Měsíci.


osobní články [20. 9. 2011]

Nebezpečné výrobky

EU , na základě zjištění svými kontrolními orgány, informuje členské země o těchto výrobcích pomocí databáze nebezpečných výrobků RAPEX. Tyto informace slouží k oznamování přímého i nepřímého ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří se mohou dostat do styku s těmito výrobky.
RAPEX je dán směrnicí Rady unie č. 2001/95/Es a také zákonem ČR č. 102/2001Sb.

RAPEX je uveden na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Informace jsou v angličtině. Naše sdružení se bude snažit o jejich překlad, který bychom uváděli na našem webu.

Ivan Urban, ZSOS

celý článek [16. 9. 2011]

Hromadná přeprava osob

3. díl - zlevněné jízdné

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Tentokráte se věnujeme tarifům a slevám. Avšak mimo MHD.


Tarif a slevy v přepravě


Výše jízdného podléhá regulaci. Například regulaci cen v linkové autobusové a v železniční dopravě nalezneme v cenovém věstníku ministerstva financí, naposledy pod číslem 13/2009. Cenový výměr stanoví, komu prodat jízdenku za 50 % ceny, komu za 75 % ceny, komu za 37,5 % ceny, komu za 25 % ceny a koho přepravit bezplatně.
Tento cenový výměr se vztahuje jen na linkovou autobusovou dopravu a na železniční dopravu...
celý článek [30. 8. 2011]

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o správném potvrzování průkazů pro dojíždějící žáky a studenty.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.


Počítání času v občanském právu

Spotřebitelé se při uplatňování svých práv mohou setkat s otázkou počítání délky jednotlivých lhůt. Přestože je tato problematika podrobně řešena v Občanském zákoníku, č. 40/1964 Sb., nelze ji označit za obecně známou.

§ 122, odst. 1 Občanského zákoníku stanoví: „Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní."

Příklady pro lhůtu určenou počtem dní:
 • Zákazník koupí potravinu v úterý 8. 1. Prvním dnem zákonné osmidenní záruční doby je 9. 1., poslední den pak...

celý článek [29. 8. 2011]

Mediace - způsob řešení sporů

Mediace je schůzka řízená nestrannou osobou - mediátorem (prostředníkem). Cílem mediace je dosažení vzájemné dohody účastníků a to dohody, která je pro obě strany přijatelná nebo, ještě lépe, která plně uspokojuje obě strany. Výsledek závisí zcela na vůli, přáních a cílech účastníků a není nijak ovlivněn ani stanoviskem mediátora, ani žádnou cizí autoritou.

Mediaci lze s úspěchem použít i v těch případech, kde samostatná dohoda již nepřichází v úvahu pro překročení jisté hranice, např. kdy je vztah bližší osobnímu sporu či nepřátelství než věcnému problému. Literatura uvádí u řešení sporů mediací asi 75 % úspěšnost, spokojenost s výsledkem.

Mediace se zúčastní dvě strany a mediátor. Při jednání se k věci vyjadřují střídavě oba účastníci, formulují své problémy...

celý článek [29. 8. 2011]

Zákon o spotřebitelskému úvěru

Od 01.01.2011 platí nový zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje původní zákon 321/2001 Sb. To znamená, že půjčky uzavřené před 01.01.2011 jsou brány dle původního zákona a půjčky uzavřené po 01.01.2011 jsou uzavírány dle tohoto nového zákona.
Nejzávažnější jsou tyto náležitosti:
 • reklama musí obsahovat informace uvedené v příloze l tohoto zákona,
 • věřitel poskytne spotřebiteli všechny potřebné informace dle přílohy 2 před uzavřením smlouvy v listinné nebo na jiném trvalém nosiči dat,
 • ....

celý článek [16. 8. 2011]

Uzavírání smluv s podomními prodejci

Než uzavřete smlouvu s podomními prodejci energií, komunikačních služeb apod., měly by vám pomoci následující in formace:
 • prodejce by se vám měl na požádání prokázat svým pověřením nebo jiným dokumentem od poskytovatele-dodavatele služeb či energií. Máte také možnost si u dodavatele i telefonicky prověřit správnost údajů, které vám prodejce udal. Není-li dodavateli znám tento prodejce, jedná se nejspíše o neseriozní nabídku, kterou by dodavatel nemohl vám zajistit. Proto takovou smlouvu neuzavírejte.
 • ....

celý článek [16. 8. 2011]

Předejte své zkušenosti

Máte-li špatné zkušenosti s prodejcem, zhotovitelem či opravářem nebo firmou, můžete o nich informovat další zákazníky-spotřebitele.

celý článek [16. 8. 2011]

Hromadná přeprava osob

2. díl - přepravní kontrola

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Druhý článek se bude týkat přepravní kontroly.

V mnohých informacích zveřejňovaných spotřebitelskými sdruženími se uvádí, že ochranky obchodů nemohou kupujícího omezovat, legitimovat, že nejsou k takovým činnostem oprávněny, že pracovníci ochranky mají vůči kupujícím v marketu stejné pravomoci, jako má třeba místní zahradník. V dopravě je situace odlišná.
Revizor není „bezzubý" pracovník ochranky v tomto smyslu, je tzv. pověřenou osobou a zákon mu dává za určitých podmínek právo legitimovat cestující. Revizor nepotřebuje k zjištění totožnosti cestujícího policejní asistenci, to oprávnění má on sám.
Někteří revizoři se prokazují odznakem, jiní se prokazují průkazem. V zásadě cestující nemá nárok k předloženému odznaku vyžadovat navíc průkaz.

Přepravní kontrola

odznak revizora Dopravních podniků města Plzně

Ale začněme od začátku. Cestující musí mít jízdenku již při nástupu do vozu (a popřípadě na ní vyznačit počátek jízdy) a nebo si ji neprodleně po nástupu zakoupit u řidiče, průvodčího nebo v automatu.
Je celkem známo, že v městské hromadné dopravě velkých měst (např. v Praze, Plzni nebo Brně) revizoři kontrolují cestující, zda mají jízdenky či zda si někdo z nich nevylepšuje rodinný rozpočet neplacením jízdného.


odznak revizora ČSAD n.p.

Je ale méně známo, že revizoři chodí i na linkových nebo dálkových autobusech (na linkách typu ČSAD). I zde musí mít cestující jízdenku od nástupu až do výstupu. Nejedná se prvotně o kontrolu cestujících (málokdo do vozu nastoupí zadními dveřmi nebo vletí oknem), ale převážně o kontrolu řidiče. V některých místech bývají zvyklosti, že např. cestující místo patnáctikorunového jízdného dá řidiči deset korun bez vydání jízdenky. Nebo řidič pod různými výmluvami jízdenku nevydá (toho jsem byl osobně svědkem, kdy řidič nevytiskl ze strojku nic čtvrtině cestujících včetně mne).
Vedle toho revizoři ČSAD kontrolují i cestující - zda si nekupuje jízdenku na kratší trať, než po jaké skutečně jede, zda cestující se slevou dodržuje podmínky pro poskytnutí slevy, zda nemá padělané jízdní doklady. Ale revizoři kontrolují i další skutečnosti - nedodržování jízdního řádu, nezastavení cestujícímu na zastávce, kontrolují také vyvěšení jízdních řádů a názvu zastávky na označníku a plnění dalších povinností, které dopravci ukládá zákon.

Podobná situace jako v autobusové dopravě je i na železnici.

...
celý článek [1. 8. 2011]

Vytrvalost se vyplácí

Dlouhé měsíce se vlekoucí spor se společností T-Mobile nakonec spotřebitel vyhrál. Nešlo o mu o žádnou závratnou částku, ale o princip. Ve hře byla totiž necelá tisícovka.

Jeden mladý muž z Plzně se vypravil před lety do Francie s nabitým mobilem v kapse. Kredit ve výši, který už se dneska těžko spolehlivě určí - něco mezi 800 a 1500 Kč - , byl spíše pojítkem s domovem, než sumou, kterou by denně intenzivně zmenšoval. Po pár dnech v zahraničí mobil spadl do nepřístupných míst.
Pak - kvůli anonymnosti Twist tarifu - nezbylo, než rok počkat, až T-Mobile linku zruší a pak spolu s kopií dokladu o nákupu telefonu uplatnil nárok na vrácení zůstatkového kreditu ze zrušeného čísla.
Při opakované korespondenci zaujímal operátor různá stanoviska, kdy na jedné straně T-Mobile zákazníkův nárok tu zamítal, tu přiznal při zaslání bezpečnostních kódů, které se po letech ale nepodařilo najít, tu zpochybňoval kvůli anonymitě tarifu Twist, komu vůbec telefon patřil.
Dotaz, zda odpovídá klientem odhadnutý zůstatek kreditu částce 1500 Kč operátor nezodpověděl.
Nakonec se operátor odvolal na své obchodní podmínky, ve kterých píše, že neprovolaný kredit nevrací.
...

celý článek [12. 7. 2011]

Rozhodce

Spotřebitelská sdružení brojí proti rozhodčím doložkám ve spotřebitelských smlouvách.
Kdo je to vůbec rozhodce?


V České republice je již mnoho let platný zákon o rozhodčím řízení.
O co jde?

Je-li mezi dvěma stranami spor, ten se běžně řeší před soudem. Je zde mnoho soudů, mají svoji místní působnost i svoji hierarchii a není-li některá strana spokojena s rozhodnutím soudu, může se odvolat k vyššímu soudu.

Strany, které mezi sebou mají spor, se místo toho mohou dohodnout, že jejich spor nerozhodne státní instituce, ale že jej rozhodne soukromý subjekt - rozhodce.
Tato dohoda může být dvojího druhu:
Buď je uzevřena již při kupní či jiné smlouvě, tzn. před vznikem sporu, a jde o tzv. rozhodčí doložku,
nebo je uzavřena poté, co spor vznikl, a jde o tzv. rozhodčí smlouvu.
...

celý článek [11. 7. 2011]

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o kreditních kartách (údajně TESCO) a o spojených rizikách.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.

Hromadná přeprava osob

1. díl - orientace v předpisech

Předpisy pro hromadnou dopravu osob vlakem, autobusem, tramvají a podobně jsou dost složité. Tento článek si neklade za cíl poreferovat o všech právech a povinnostech, ale předevěím uvést, co se nechá kde nalézt.


Zákony

Hromadná doprava osob je dost specifická tím, že ji upravují tři zákony.
Občanský zákoník definuje přepravní smlouvu jako jeden z několika smluvních typů. Dále zákon 111/1994 o silniční dopravě upravuje autobusovou přepravu a spolu s ním zákon 266/1994 Sb. o drahách upravuje přepravu vlakem, lanovkou, tramvají, ale i trolejbusem.

Dalšími předpisy, které upravují hromadnou dopravu jsou vyhláška ministerstva dopravy 175/2000 Sb. - přepravní řád, dále smluvní přepravní podmínky a tarify vydávané jednotlivými dopravci a také cenový věstník vydávaný ministerstvem financí (naposledy č. 13/2009)

celý článek [27. 6. 2011]

Konkurs na spřízněné sdružení

S politováním sdělujeme spotřebitelské veřejnosti, že dnešního dne [17. 6. 2011] prohlásil Městský soud v Praze konkurs na naši sesterskou organizaci, na SOS - Sdružení obrany spotřebitelů o.s.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů bylo založeno takřka před dvaceti lety řadovými občany v Ostravě. Během několika mála let se SOS rozrostlo do sdružení celorepublikového významu. Bylo tak partnerem jak třeba Ministerstvu průmyslu a obchodu při naplňování státní politiky ochrany spotřebitele, tak bylo partnerem a členem významných mezinárodních spotřebitelských organizací. SOS se aktivně zapojovalo do mediálních výstupů, radilo spotřebitelům a i podporovalo poctivé podnikatele.

V září 2010 došlo na Republikovém shromáždění k rozkolu v členských řadách.
Tato situace ochromila jak vlastní činnost tak především i příjem dotací na provoz tohoto významného sdružení.
...
celý článek [17. 6. 2011]

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o nákupních zájezdech a o spojených rizikách, zejména pro seniory.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.

Poděkování Plzeňskému kraji

logo Plzeňského kraje Plzeňský kraj poskytl na provoz poradny Západočeského sdružení obrany spotřebitelů o.s. dotaci ve výši 100 000 Kč.
Za poskytnuté finance ZSOS mnohokrát děkuje.

ZSOS má v úmyslu poskytovat své služby v základním rozsahu bezplatně, placené mohou být ty konzultace, kde klient vyžaduje nadstandardní služby, nadstandardní časový rozsah, popřípadě kde klient vyžaduje písemné vypracování. Avšak ani tyto příjmy spolu s členskými příspěvky nemohou pokrýt náklady na chod poradny.
Bývá obvyklé, že neziskové organizace získávají na svoji činnost sponzorské dary od podnikatelských subjektů. Tato cesta je pro všechny spotřebitelské organizace nemožná. Nezisková spotřebitelská organizace, chtějíc si zachovat svoji nezávislost a dobré jméno, nemůže přijímat peníze z komerční sféry, tedy od svých potenciálních "nepřátel" z kauz za ochranu spotřebitelských práv. Spotřebitelská organizace, jejíž provoz by byl financován komerčními subjekty, by nebyla dostatečně věrohodnou pro své klienty. Klient by pak nevěděl, zda radu dostal k ochraně svých zájmů a nebo zda jsou jí sledovány cíle někoho v pozadí.

Právě proto je pro chod poradny natolik důležitá přijatá dotace.

Roman Janda, ZSOS
27. 5. 2011

Výsledky kontrol KŽÚ za rok 2010

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zveřejnily v Cenovém věstníku MF přehled o provedených cenových kontrolách

V roce 2010 provedl "kraj" 226 kontrol. Ve většině z nich zněl konečný verdikt "bez nálezu".

Mezi kontrolovanými je mnoho známých i neznámých podnikatelů:
Vše...

celý článek [16. 4. 2011]

Změny zákonů k 1. 1. 2011

Článek upozorňuje na některé změny občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a na nařízení vlády.
Tyto změny se týkají ochrany spotřebitelů.


celý článek[16. 4. 2011]

Přehled zákonů na ochranu spotřebitele

Česká republika vydává v souladu s usneseními EU zákony na ochranu spotřebitele, ve kterých jsou usnesení EU implementována.
 • Zákon č. 40/1964 Sb - Občanský zákoník, ve znění pozdějších novelizací.
  Upravuje mimo jiné vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli.
 • Zákon č. 634/1992 Sb - Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novelizací.
  Stanoví některé podmínky v podnikání pro ochranu spotřebitele při poskytování služeb a prodeji zboží či výrobků.
 • Zákon č. 59/1998 Sb - O odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  Upravuje odpovědnost výrobce za vzniklou škodu způsobenou výrobkem. Je v něm implementována směrnice Rady ES č. 85/374/EHS.
 • .....

celý článek [13. 4. 2011]

Homeopatie - klamání spotřebitelů?

Český klub skeptiků na svých stránkách sysifos.cz zpochybňuje účinnost homeopatik.

"Homeopatie" - alternativní medicína, spočívající v především podávání léčiv s velice nízkými koncentracemi účinné složky (koncentrace léčiva se blíží k nule).

K homeopatii zaujímá řada odborníků negativní stanovisko, je považována za pseudovědeckou. Homeopatie nemá prokazatelné účinky a prý pro její vyhodnocení neplatí statistika.

Homeopatika zaujímají v legislativě dost zvláštní místo. Jsou klasifikována jako léky, avšak nemusí procházet všemi schvalovacími procedurami (a přísnými!), kterýmy prochází léky klasické medicíny. Postačí, pokud jsou zdravotně nezávadná, jejich účinnost na zdraví pacientů se nesleduje. ...

celý článek [17. 3. 2011]

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o povinnostech cestujících při využívání slev na jízdném.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.

ZSOS vydalo tiskovou zprávu

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu o zachování spotřebitelského poradenství v Plzni po krizi v členských řadách SOS - Sdružení obrany spotřebitelů.

Tiskové zprávy jsou v záložce "Tiskové zprávy+napsali o nás".
Klikněte zde.


články roku 2011 - klikněte zde
články roku 2012 - klikněte zde
články roku 2013 - klikněte zde
články roku 2014 - klikněte zde
články roku 2015 - klikněte zde