Vymáháme pohledávku - 2. díl

exekuční řízení a soudní exekutoři

V tomto a předchozím článku se seznámujeme s postupem, jak vymoci své pohledávky.

V předchozím díle jsme si ukázali postup při vymáhání pohledávky. Nepovinně jsme dlužníka upomenuli a popřípadě s ním sjednali splátkový kalendář a dostali jsme zaplaceno. Nebo jsme zaplaceno nedostali a pohledávku jsme vymáhali soudně. Rozsudek už je zdvižený varovný prst, že se to s vymáháním myslí opravdu vážně. Navíc rozsudek zpravidla dluh prodraží o soudní výlohy. Zde má dlužník poslední možnost splnit dobrovolně (byť na příkaz soudu). Pravomocným rozsudkem se žalobce stává oprávněný a z žalovaného povinný.


Stále máme nezaplacenou pohledávku
K vymožení pohledávky můžeme použít dvě cesty:
1. Návrh soudu na nařízení výkonu soudního rozhodnutí nebo
2. Návrh na exekuci.

Výkon soudního rozhodnutí

(tj. soud rozhodl o povinnosti zaplatit a toto rozhodnutí vykoná odebráním peněz povinnému a jejich předáním oprávněnému).
Výkon soudního rozhodnutí provádí soud prostřednictvím svého zaměstnance - soudního vykonavatele.
Výkon soudního rozhodnutí je poněkud těžkopádný a nelze jej doporučit.

Exekuce

Exekuci provádí soudní exekutor. Jde o fyzickou osobu, jíž byl státem svěřen úřad.
Exekutor není zaměstnancem soudu. Exekutor pro provedení exekuce potřebuje pro každou kauzu nařízení exekuce od soudu.
Media tyto osoby často nesprávně označují jako "soukromé exekutory".
Exekuce je oproti výkonu soudního rozhodnutí pružnější, článek se dále bude věnovat jen jí.

Návrh na exekuci podává oprávněný u libovolně vybraného soudního exekutora.
Seznam soudních exekutorů je na stránkách Exekutorské komory ekcr.cz
Exekutor požádá soud o nařízení exekuce a po obdržení nařízení může přikročit k jejímu provedení. Nejčastěji exekutor bere oprávněnému část mzdy, zůstatek hotovosti na bankovním účtu a nebo rozprodává jeho movitý a nemovitý majetek.
Paní Jarmila měla problémy s reklamaci šatů. Soudně se domohla pozitivního výsledku, leč ani přes rozsudek se podnikatelce nechtělo zaplatit 800 Kč za šaty a 600 Kč za náhradu kolku na žalobě. Paní Jarmila navštívila exekutora, ten rozsudek převzal, vyřídil potřebné formality a pro paní Jarmilu zaplacení jejích pohledávek obstaral.
Platby spojené s exekucí
Návrh na nařízení exekuce je zpoplatněn. Poplatek však neplatí oprávněný, zaplatí jej povinný.
S exekucí jsou spojeny náklady exekutora a jeho odměna. I tyto částky platí povinný.
Exekutor nás, jako oprávněného, může požádat o složení zálohy. Obvykle se záloha nevybírá.

Po skončení exekuce vyplatí exekutor oprávněnému částku danou rozsudkem.

Falešní exekutoři
S falešnými exekutory se můžeme potkat jak jako věřitelé, tak jako dlužníci.
Exekutoři svoji činnost nikdy neinzerují. Podobně jako nenajdete inzerát "přijďte si k nám zaplatit daně, jsme levnější než vedlejší okres" nebo "zapište svoji nemovitost do našeho katastru" tak podobně nenajdeme ani inzerát od soudního exekutora na provedení exekuce. Inzeráty typu "provádíme exekuce a dražby" jsou od podvodníka. To je vymahač a ne úřad.

V podobné situaci jsou i dlužníci.
Přijde jim dopis "od exekutora", ale bez hlavičky, bez státního znaku, bez kulatého razítka; jediný kontakt je tam například telefon nebo e-mail. V takovém případě jde o dopis od podvodníka.
Obrátil se na mne pan Michal, který byl v konkursu, s dotazem, co má dělat, že po něm chce exekutor peníze. Odpověděl jsem mu, že konkursem se exekuční řízení přerušuje a nechť řekne exekutorovi, že je v konkursu. Ozval se znovu, že jeho konkurs exekutora nezajímá. Doporučil jsem panu Michalovi při příští návštěvě "exekutora" volat policii, jde totiž o podvodníka.
Dluh a exekutor
Často lze v poradně slyšet problém: "Něco jsem nezaplatil a najednou mi přišel domů exekutor."
To není pravda. Dotyčný chce jen lépe vypadat.
Problém zní v opravené verzi takto:
"Něco jsem nezaplatil. Možná mi i přišly upomínky na které jsem nereagoval. Od soudu mi přišel platební rozkaz a ten jsem roztrhal a ani pak jsem nezaplatil. Až mi najednou přišel domů exekutor." Nutno podotknout, že tzv exekuční titul nemusí být daný jen soudem. Může jít i o usnesení úřadu nebo o nález rozhodce.
Pan Martin byl ošizen na Aukru. Pro maminku vydražil výšivky, ale ty nikdy neobdržel a neobdržel zpět ani zaplacené peníze. Pan Martin předal přípat přestupkové komisi městského úřadu. Pachatelce podvodu úřad uložil pokutu a povinnost vrátit panu Martinovi dlužnou tisíciorunu. Ani poté uživatelka aukra nezaplatila. Nyní má pravomocné usnesení městského úřadu v ruce exekutor a uživatelka aukra už má zablokovaný bankovní účet. Exekuce dosud probíhá.
Roman Janda, ZSOS


zpět na seznam článků