Přehled zákonů na ochranu spotřebitele

Česká republika vydává v souladu s usneseními EU zákony na ochranu spotřebitele, ve kterých jsou usnesení EU implementována.
 • Zákon č. 40/1964 Sb – Občanský zákoník, ve znění pozdějších novelizací.
  Upravuje mimo jiné vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli.
 • Zákon č. 634/1992 Sb – Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novelizací.
  Stanoví některé podmínky v podnikání pro ochranu spotřebitele při poskytování služeb a prodeji zboží či výrobků.
 • Zákon č. 59/1998 Sb – O odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  Upravuje odpovědnost výrobce za vzniklou škodu způsobenou výrobkem. Je v něm implementována směrnice Rady ES č. 85/374/EHS.
 • Zákon č. 102/2001 Sb – O obecné bezpečnosti výrobků
  Zajišťuje v souladu s právem v ES, aby dodávané výrobky byly bezpečné pro spotřebitele.
 • Zákon č. 321/2001 Sb – O některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
  Upravuje podmínky smlouvy a stanovuje jejich rozsah. K 01.01.2011 byla jeho novelizace.
 • Zákon č. 513/1990 Sb – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších novelizací.
  Upravuje obchodní podnikatelské vztahy a postavení podnikatelů. Dle § 262 je možné uzavírání vztahů i se spotřebitelem ( smlouva o dílo).
 • Zákon č. 64/1986 Sb – O České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novelizací
  Upravuje její kompetence a stanoví oprávnění při její kontrolní činnosti.
Ivan Urban, ZSOSzpět na seznam článků