Mediace - způsob řešení sporů

Mediace je schůzka řízená nestrannou osobou - mediátorem (prostředníkem). Cílem mediace je dosažení vzájemné dohody účastníků a to dohody, která je pro obě strany přijatelná nebo, ještě lépe, která plně uspokojuje obě strany. Výsledek závisí zcela na vůli, přáních a cílech účastníků a není nijak ovlivněn ani stanoviskem mediátora, ani žádnou cizí autoritou.

Mediaci lze s úspěchem použít i v těch případech, kde samostatná dohoda již nepřichází v úvahu pro překročení jisté hranice, např. kdy je vztah bližší osobnímu sporu či nepřátelství než věcnému problému. Literatura uvádí u řešení sporů mediací asi 75 % úspěšnost, spokojenost s výsledkem.

Mediace se zúčastní dvě strany a mediátor. Při jednání se k věci vyjadřují střídavě oba účastníci, formulují své problémy, požadavky a stanoviska, sdělují své pohledy, hovoří i o věcech zdánlivě s problémem nesouvisejících a seznamují se s názory a požadavky druhé strany, s jejími pohledy na věc. V další části pak navrhují různá i nezvyklá řešení, nejlepší poté vyberou a definitivně propracují do dohody.
Význam mediátora není v tom, že by rozhodl o výsledku, ale v tom, že v každém okamžiku se stará o dodržování předem daných pravidel jednání a chování a že vede a směruje účastníky ke vzdálenému vytyčenému cíli - dohodě.

Příklad, jak může pěti různými způsoby skončit jeden spor.
Manžel i manželka dostanou v tutéž chvíli a nezávisle na sobě chuť na jogurt. V ledničce je ale jen jedno malé balení. Současně na něj sáhnou a otevřou jej. Co s tím?
 • Manžel jej uchvátí z pozice síly
  Vítězství manžela, prohra manželky.
 • Získá jej, hrajíc na city, manželka.
  Prohra manžela, vítězství manželky. V obou případech na jedné straně spokojenost, na druhé nespokojenost.
 • Oba si jogurt rozdělí napůl. Půl malého balení nikoho plně neuspokojí.
  Kompromis. Ničí výhra, ničí prohra, ani spokojenost, ani nespokojenost.
 • Oboustranné přenechávání jogurtu partnerovi, např. : „Tak si ho sežer!". Do druhého dne se načatý jogurt zkazí.
  Oboustranná prohra a nespokojenost.
 • „Pojď, půjdeme teď na procházku a cestou koupíme druhý jogurt."
  Oboustranná výhra, dohoda, spokojenost. - Právě k oboustranné spokojenosti směřuje mediace.

V jiné variantě může dohoda vypadat třeba tak, že manželka přenechá manželovi jogurt, protože on jej má o hodně raději, než ona, a manžel-kutil na oplátku manželce rád opraví fén. Obě věci mají u obou účastníků různou důležitost.

Oboustranná výhra není možná jen ve sportu, v životě však ano.

Roman Janda, ZSOS
29. 8. 2011zpět na seznam článků