Hromadná přeprava osob

3. díl - zlevněné jízdné a bezplatná přeprava

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Tentokráte se věnujeme tarifům a slevám. Avšak mimo MHD.


Tarif a slevy v přepravě


Výše jízdného podléhá regulaci. Například regulaci cen v linkové autobusové a v železniční dopravě nalezneme v cenovém věstníku ministerstva financí, naposledy pod číslem 13/2009. Cenový výměr stanoví, komu prodat jízdenku za 50 % ceny, komu za 75 % ceny, komu za 37,5 % ceny, komu za 25 % ceny a koho přepravit bezplatně.
Tento cenový výměr se vztahuje jen na linkovou autobusovou dopravu a na železniční dopravu.
Proto se v článku nebudeme zabývat tarify městské hromadné dopravy, kde si ceny reguluje každé město odlišně.


Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravuje jedno dítě do šesti let. Při přepravě druhého a dalšího dítěte do šesti let se za dítě platí poloviční jízdné. Je rovněž možné, aby dvě děti zdarma přepravovali dva platící cestující. Poloviční jízdné se platí také za samostatně sedící dítě. V praxi se toto ustanovení uplatňuje pouze u místenek.
Bezplatná přeprava jednoho dítěte platí jen v linkové autobusové dopravě (mimo integrovanou dopravu); v železniční dopravě a v integrovaných dopravních systémech je povololena bezplatná přeprava dvou dětí.
Bezplatně se přepravuje také průvodce nebo pes invalidy s průkazkou ZTP/P.


Poloviční jízdné

průkaz na slevu pro dítě, vydavatel AKV Za poloviční jízdné se přepravují děti od 6 do 10 let. Starší děti nad deset let platí v zásadě plné jízdné. Starší dítě (od 10 do 15 let) může doložit svůj věk průkazem (cestovní pas, doklad o věku vydaný ČD apod.) a jen s průkazem mu lze poskytnout také poloviční jízdné. Bez průkazu nemá na poloviční jízdné nárok a v případě použití slevy je považován za cestujícího bez platné jízdenky.
Nejedná se zde o šikanu ze strany dopravců, nýbrž o ministerské nařízení a jde o to zamezit šestnácti a sedmnáctiletým, aby tvrdili , že jim zrovna pozítří bude patnáct. V praxi se lze proto setkat s určitou neformální mírou tolerance u dětí ve věku 10 až12 let.


Slevy pro dojíždění do školy a slevy ISIC

Jak je to s žákovskými a studentskými slevami?
V linkových autobusech (venkovské, meziměstské) a ve vlacích platí děti ve věku od 6 do 15 let poloviční jízdné (od 10 let výše musí věk doložit), další slevu dostávají děti při dojíždění do školy - jízdenka je v ceně 75% z polovičního jízdného. Cena takové jízdenky je pak 37,5 % plného jízdného.

Studenti a učni od věku 15 let platí v zásadě plné jízdné. Z toho jsou dvě výjimky:
1. Při dojíždění (např. z domova do školy, do internátu, z internátu do školy, na praxi) si může student obstarat průkazku na slevu jízdného (popř. více průkazek). S tou pak zakoupí jízdenku v ceně 75 % svého běžného jízdného - ale jen pro úsek vyznačený na průkazce; na zlevněné jízdné má student nárok podle ustanovení Cenového věstníku ministerstva financí. Pro jiné trasy je průkaz neplatný. V případě použití průkazu na jiné trase riskuje student uložení přirážky (tzv. pokuty).
průkaz na slevu pro žáky 6-15 let   průkaz na slevu pro žáky 15-26 let

průkaz ISIC 2. Dopravci na vybraných linkách, zejména dálkových, poskytují komerční slevu při předložení mezinárodního studentského průkazu ISIC nebo mezinárodního učitelského průkazu ITIC. Průkaz musí být v den jízdy platný a nebo jeho platnost musí být prodloužena platným prolongačním kupónem. Někteří dopravci uznávají jen prvních dvanáct měsíců, tedy ne celé vyznačené šestnácti měsíční období.
Možnost použití slevy ISIC a ITIC je upraveno tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami konkrétního dopravce.


Další nařízené slevy

Cenový výměr MF stanoví přepravu invalidů s průkazy ZTP nebo ZTP/P ve výši 25 % ceny obyčejného jízdného, tj. s tříčtvrtinovou slevou.
(Invalidé s průkazem TP nárok na slevu nemají.)
Stejnou slevu dostávají na železnici rodiče při cestě do ústavu nebo z ústavu, ve kterém je umístěno jejich dítě; v autobusové dopravě je sleva jen polovina obyčejného jízdného.


Komerční slevy

Všechny dosud uvedené slevy jsou nařízeny státem.
Vedle toho někteří dopravci v rámci své cenové politiky nebo při konkurenčním boji o zákazníka na lukrativní lince poskytují různé druhy slev. Tyto slevy neplatí u všech dopravců, nemusí platit na všech linkách téhož dopravce, mohou mít různá další omezení.
Kromě již zmiňovaných studenských slev ISIC a učitelských slev ITIC, jsou u dopravců k vidění slevy u zpátečních jízdenek (např. ČSAD Plzeň při cestě Plzeň-Praha, ČD v celé síti), slevy při bezhotovostní platbě jízdného, slevy při předložení speciálního paušálem placeného průkazu dopravce (slevy na IN karty u ČD), speciální jízdenky (např. EGROnet v německém příhraničí u všech dopravců, kilometrická banka ČD).
Politika a slevy

V pololetí roku 2010 jednala na sklonku svého funkčního období vláda premiéra Fischera o rozšíření slev. Za následné vlády už nebylo toto usnesení uvedeno do praxe, nebyl vydán nový cenový výměr s aplikací Fischerova usnesení.
Jsou slyšet i neoficiální zprávy, že se zruší veškeré slevy, že budou všichni a vždy platit plné jízdné.
Podobně byly před lety zrušeny dělnické jízdenky (týdenní a měsíční) na vlak nebo autobus.

Roman Janda, ZSOS


Ostatní články z řady:
1. díl - předpisy v dopravě
2. díl - přepravní kontrola
3. díl - zlevněné jízdné (mimo MHD)
4. díl - zlevněné jízdné (v MHD)zpět na seznam článků