Hromadná přeprava osob

4. díl - celé a zlevněné jízdné a bezplatná přeprava v MHD

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Tentokráte se věnujeme tarifům a slevám v MHD.

Městská hromadná doprava nemá, narozdíl od železniční a linkové autobusová dopravy, nějaký společný cenový předpis.
Tarify jízdného a slev si vyhlašují jednotliví dopravci sami ve spolupráci s městskými úřady (magistráty), které MHD
dotují.

Proto:

POZOR - tato stránka nemá obecnou platnost.

Jednotlivé tarify městských dopravců poskytují slevy pro některé skupiny obyvatel:
Jsou slevy pro děti, slevy pro studenty, slevy pro důchodce, slevy pro dárce krve - držitele Janského plakety, slevy pro doprovod malých dětí.
Bezplatně se přepravují malé děti, invalidé a jejich průvodci, někde také starší důchodci, někde policisté a strážníci, někde účastníci odboje.
Invalidé TP nemají nárok na slevu nebo na bezplatnou přepravu; invalidé ZTP mají nárok na bezplatnou přepravu; invalidé ZTP/P mají nárok na bezplatnou přepravu svojí a svého průvodce (osoby nebo psa).

Jsou zde tři "háčky" na které by si měl cestující dát pozor:
1. Někteří dopravci vyžadují prokázání nároku na slevu u dětí - bez průkazu věku je jízdenka dítěte neplatná. (Je to obdoba požadavku z cenového věstníku platného pro železnici a linkovou autobusovou dopravu.)
2. Slevy pro studenty a důchodce se často váží jen k zakoupení časové jízdenky (např. měsíční) a už ne ke koupi poloviční jízdenky pro jednotlivou jízdu.
3. U seniorů se sleva váže někde jen na věk, jinde je i podmínka pobírání důchodu.

Dopravci často poskytují komerční slevu těm cestujícím, kteří si jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupí prostřednictvím čipové karty (z elektronické peněženky).

MHD Plzeň
dopravce Plzeňské městské dopravní podniky a.s., web www.pmdp.cz
další minoritní dopravci v IDP: ČD, ČSAD autobusy Plzeň, AD Hrouda, ProboBus
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte do 6 let: zlevněná jízdenka (jen rodič!)
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (nenalezena povinnost prokázání věku) / časová jízdenka do 16 let: zlevněná
 • studenti 15-26 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci nad 70 let: zdarma (jen občané ČR)
 • zlatá Janského plaketa: zdarma
 • jiné důležité informace: Nárok na bezplatnou přepravu (kromě dětí) je nutno doložit.
Od 1. 1. 2012 se tarif mění.


MHD Karlovy Vary
dopravce Dopravní podniky Karlovy Vary a.s.
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte v kočáru: zdarma
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání studia a věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: celá; zlevněná s průkazem DPKV / časová jízdenka: zlevněná (1)
 • senioři nad 70 let: jednotlivá jízdenka: celá; zlevněná s průkazem DPKV / časová jízdenka: zlevněná (2)
 • stříbrná a zlatá Janského plaketa: časová jízdenka: zlevněná
 • jiné důležité informace:

MHD Mariánské Lázně
dopravce Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o., web www.mdml.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte v kočárku: zdarma
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (1)
 • důchodci nad 70 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (2)
 • zlatá Janského plaketa: celá
 • jiné důležité informace:

MHD Sokolov
dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s., web www.autobusy-kv.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (1)
 • důchodci nad 70 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (2)
 • zlatá Janského plaketa: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • jiné důležité informace: Pro MHD platí jiné smluvní přepravní podmínky než pro linkovou dopravu

MHD Cheb
dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s., web www.autobusy-kv.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání studia a věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 65 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (1)
 • důchodci nad 65 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná (2)
 • stříbrná a zlatá Janského plaketa: jednotlivá jízdenka: celé / časová jízdenka: zlevněná
 • jiné důležité informace: Pro MHD platí jiné smluvní přepravní podmínky než pro linkovou dopravu

MHD Aš
dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s., web www.autobusy-kv.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: zlevněná (povinnost prokázání studia) / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 65 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: celá
 • důchodci nad 65 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • zlatá Janského plaketa: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • jiné důležité informace: Pro MHD platí jiné smluvní přepravní podmínky než pro linkovou dopravu

MHD Rokycany
dopravce AD Hrouda s.r.o.
Linka 475010 po Rokycanekch jezdí za stejných podmínek jako běžná linková doprava.

MHD Domažlice
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., web www.csadplzen.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku)
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá
 • důchodci 60-70 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku)
 • důchodci nad 70 let: zdarma,jen občané ČR (povinnost prokázání věku)
 • zlatá Janského plaketa: není tarifně odlišena
 • jiné důležité informace:

MHD Klatovy
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., web www.csadplzen.cz
 • děti do 6 let: zdarma (lze vyžadovat prokázání věku, jinak poloviční)
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: celá
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání)
 • důchodci nad 70 let: zdarma (povinnost prokázání OP)
 • zlatá Janského plaketa: není tarifně odlišena
 • jiné důležité informace:

MHD Přeštice
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., web www.csadplzen.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: neuveden, patrně zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: celá
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá
 • důchodci do 70 let: jednotlivá jízdenka: celá
 • důchodci nad 70 let: jednotlivá jízdenka: celá
 • zlatá Janského plaketa: není tarifně odlišena
 • jiné důležité informace: jediná tarifní položka "jednotné jízdné"


MHD Stříbro
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., web www.csadplzen.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: neuveden, patrně zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku nad 10 let) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • občané 60-70 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná / časová jízdenka: celá
 • občané nad 70 let: zdarma
 • zlatá Janského plaketa: zdarma
 • jiné důležité informace: nároky na slevy nutno prokázat
MHD Tachov
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., web www.csadplzen.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: neuveden, patrně zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zlevněná
 • studenti nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci do 80 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: celá
 • důchodci nad 80 let: zdarma (povinnost prokázání OP)
 • zlatá Janského plaketa: zdarma
 • jiné důležité informace:

MHD Praha - Pražská integrovaná doprava
koordinátor ROPID, web www.ropid.cz
více dopravců, vlasní městská doprava Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s., web www.dpp.cz
 • děti do 6 let: zdarma
 • kočár s dítětem: zdarma
 • doprovod dítěte: není tarifně odlišen
 • děti 6-10 let: zdarma do 31.1.2012 (povinnost prokázání věku)
 • děti 6-15 let: jednotlivá jízdenka: zlevněná (povinnost prokázání věku) / časová jízdenka: zdarma při aplikaci "dítě 6-15" na OPENCARD
 • mládež nad 15 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka do 19 let: zlevněná
 • studenti 19-26 let: jednotlivá jízdenka: celá / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci a senioři 60-70 let: jednotlivá jízdenka: celá, s aplikací "senior" na OPENCARD zlevněná / časová jízdenka: zlevněná
 • důchodci nad 70 let: zdarma
 • zlatá Janského plaketa: není tarifně odlišena
 • jiné důležité informace: Odchylky jsou mezi pásmy P+0+B a mezi pásmy 1-5; řada slev je podmíněna průkezem PID nebo OPENCARD.


Z uvedných informací je jasně patrné, že v městské hromadné dopravě se poskytují slevy a bezplatná přeprava naprosto nejednotně.

Článek si neklade za cíl dopodrobna opsat veškeré ceníky, neuvádí ani konkrétní částky.
Článek porovnává podmínky, za jakých se v jednotlivých městech poskytuje zlevněné jízdné popřípadě bezplatná přeprava. Výčet slev není úplný.
Pro uplatňování zlevněného jízdného nebo bezplatné přepravy se musí cestující řídit tarifem a smluvními přepravními podmínkami konkrétního dopravce nebo integrovaného dopravního systému.Roman Janda, ZSOS


Ostatní články z řady:
1. díl - předpisy v dopravě
2. díl - přepravní kontrola
3. díl - zlevněné jízdné (mimo MHD)
4. díl - zlevněné jízdné (v MHD)zpět na seznam článků