Uzavírání smluv s podomními prodejci

Než uzavřete smlouvu s podomními prodejci energií, komunikačních služeb apod., měly by vám pomoci následující in formace:
  • prodejce by se vám měl na požádání prokázat svým pověřením nebo jiným dokumentem od poskytovatele-dodavatele služeb či energií. Máte také možnost si u dodavatele i telefonicky prověřit správnost údajů, které vám prodejce udal. Není-li dodavateli znám tento prodejce, jedná se nejspíše o neseriozní nabídku, kterou by dodavatel nemohl vám zajistit. Proto takovou smlouvu neuzavírejte.
  • dobře si přečtěte všechny materiály, které vám prodejce musí předložit. Tyto musí být srozumitelné a nemělo by se jednat o kopie.
  • žádné dokumenty nepodepisujte pod nátlakem, vyhrožujícími argumenty nebo jinými nepravdivými údaji. Tím prodejce porušuje zákon o ochraně spotřebitele dle § 4, 5 a 5a.
  • máte-li možnosti si ověřit poskytnuté údaje na internetu či přímo u dodavatele, určitě tak učiňte. Zabráníte tak případným problémům s dodavatelem, protože se vyvarujete možným konfliktům při plnění dodávek nebo zboží.
Pozn. : jsou-li smlouvy uzavřeny mimo místa obvyklá k podnikání a nepozvali jste prodejce sobě domů, máte nárok na odstoupení od této smlouvy do 14 dnů dle § 57 občanského zákoníku. Je nutné od smlouvy odstoupit písemně.

Případné vaše dotazy zodpovídáme při osobních návštěvách v naší poradně (Po a Čt 15-17 hod) v Majerově ul. 4, Plzeň-Bory, telefonicky na č.t. 607113825 v téže době, popř. písemně na výše uvedené adrese.

Ivan Urban, ZSOS


zpět na seznam článků