Články z roku 2015 až 2018Smuteční oznámení

Se zármutkem sdělujeme, že v uplynulých dnech zemřel náš dlouholetý člen a poradce Jan Peter.
Čest jeho památce.


5. 10. 2018


Stížnost na zdravotní péči

Také se vám stalo, že jste nebyli spokojeni s výsledkem u ošetřujícího lékaře nebo jste nesouhlasili s jeho přístupem.

Záleží jen na vás, jakým způsobem chcete řešit tyto případné neshody.
Máte možnost podat svou námitku nebo připomínku na:
a) Vedení příslušného zdravotnického zařízení či vedoucímu lékaři, nebo
b) Zřizovateli : u fakultních nemocnic - ministerstvo zdravotnictví; u krajských nemocnic - příslušný krajský úřad, nebo
c) České lékařské komoře, nebo
d) Vaší zdravotní pojišťovně.

Tyto orgány by měly vyřešit i Vaše případné dotazy na léčbu či postup ošetřujícího zdravotnického personálu

Ivan Urban [28. 07. 2018]


dTEST obstál u Ústavního soudu

Časopis dTEST obhájil svůj článek "Víte co pijete?" ve sporu s výrobcem Karlovarské minerální vody a.s.

Časopis dTEST v čísle 10/2009 otiskl srovnání vybraných minerálních vod. Laboratorní výsledky doprovodil svým komentářem. Právě stanovisko časopisu se stalo předmětem soudního sporu: Výrobce jedné z minerálek, Karlovarské minerální vody a.s. se ohradil "na několika frontách" proti vyhodnocení a proti komentáři laboratorních rozborů a dožadoval se omluvy.

...
...


celý článek [22.6.2018]

Doklady o prodeji

paragon - faktura - daňový doklad - ...
Názvy prodejních dokladů jsou různorodé, některé doklady jsou často nazývány nesprávně, k některým dokladům název chybí.
Projděme si několik platných i neplatných zákonů a vyhlášek a podívejme se na jednotlivé doklady a na jejich obsahové náležitosti.


DOKLAD O ZAKOUPENÍ VÝROBKU NEBO O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Ideální pojem pro spotřebitelské nákupy (byť pro běžnou komunikaci poněkud rozvláčný) zavádí zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Zákon ukládá prodávajícímu povinnost na požádání vystavit spotřebiteli potvrzení o uskutečněné transakci a uvádí, jaké náležitosti přitom má doklad mít.

Prodejce nemá povinnost vydat doklad sám od sebe a bez vyzvání, takže tisk různých pokladních lístků pochybného obsahu se nedá prodávajícímu vytknout. Avšak pokud spotřebitel o doklad požádá, musí být doklad podle zákona.

Povinnost prodejce vydat spotřebiteli na vyzvání doklad o zakoupení se vztahuji jak ...

celý článek [22. 12. 2017]

Mimikry

Jako mimikry označují biologové ochrané zbarvení.
Tedy zbarvení (a) v nenápadných krycích barvách, (b) ve výstražných, odstrašujících barvách nebo (c) v zbarvení, které vyvolá záměnu za někoho jiného.
A právě o záměnách, o klamání ohledně své identity si zde napíášeme.


Soudy

Pod označením "soud" si každý, i méně znalý člověk představí jeden z pilířů demokratické společnosti, jeden z dílů státní moci, jeden z orgánů soudní soustavy..
A dostane-li pak obsílku od soudu, ví, že se musí verdiktu soudu podřídit.
Pocit je umocněn, pokud je k názvu dodáno "České republiky" či alespoň "ČR".
Je zarážející, že si nestátní subjekt, dokonce i komerční společnost si může dát do názvu slovo soud.
Nejkřiklavější případy jsou:
Rozhodčí soud České republiky a Nezávislý rozhodčí soud ČR, o.s.

...

celý článek [23. 11. 2017]

20 let spotřebitelského poradenství v Plzni

Na podzim roku 2016 je to dvacet let, co v Plzni působí spotřebitelská poradna, na kterou se občané obracejí se svými problémy s reklamacemi, s účastí na nákupních zájezdech, ale i s agresivními či klamavými postupy řady nepoctivých prodejců, neboť se od tehdy do dneška nenaplnila politická prohlášení, že trh vše vyčistí sám svojí neviditelnou rukou.

...

Spotřebitelská poradna pracující pod interním názvem Spotřebitelské informační centrum Plzeň působila v prvních letech v malé kanceláři v Hřímalého 32. Zpočátku měla otevřeno jednou za čtrnáct dní hodinu a půl. Později se poradenská doba postupně rozšířila na dvě hodiny, na každý týden a na dva poradenské dny pondělí a čtvrtek. S rozšířením své činnosti vznikla potřeba přestěhovat se do větších prostor, tak po více než deseti letech změnila poradna adresu na Majerova 4, kde sídlí do dneška.
Obdobná Spotřebitelská informační centra sídlila i v jiných krajích - v Ostravě, Praze, Ústí nad Labem, Teplicích, Zlíně, Českých Budějovicích, Olomouci, Brně, Liberci.
Vedle poradenství se jednotliví členové zapojovali i do řady jednorázových i stálých projektů, zpravidla organizovaných centrálou sdružení.

...


celý článek [01. 10. 2016]

Posouzení textilu v naší poradně

Nadstandardní služba spotřebitelům - posouzení textilu.

Naší poradkyní je již přes rok Miroslava Kopičková.
Paní Kopičková zároveň působí jako soudní znalkyně v oboru "textil - vady textilu". Našim klientům tak soudní znalkyně v poradnenských hodinách nabízí možnost bezplatného orientačního vyhodnocení vady donesené látky. Posuzovaným textilem mohou být oděvy (pláště, bundy, kalhoty, svetry, halenky, šaty, pánské obleky, pyžama, plavky, prádlo), bytový textil (ložní povlečení, prostěradla, záclony, dekorační tkanin nebo i dětské kočárky, pokud je potah látkový. Do poradny je vhodné přinést nejen poškozený výrobek, ale i doklad o zaplacení, veškeré návody a letáčky předané prodejnou a reklamační list. Podle indikovaného charakteru vady tak bude mít spotřebitel možnost se rozhodnout o svém dalším postupu.

V případě, že bude spotřebitel potřebovat pro argumentaci u prodávajícího nebo u soudu znalecký posudek, zadá si zhotovení posudku u kteréhokoli ze soudních znalců, jejichž úplný seznam najde na stránkách Ministerstva spravedlnosti justice.cz

Plán služeb jednotlivých poradců lze získat v poradenských hodinách Po+Č 15-17 h na telefonních číslech v levé záložce "Poradci".

Roman Janda

[29. 02. 2016]


Financování pradny

Činnost spotřebitelské poradny je v zásadě bezplatná, ale ani občasné příspěvky od klientů nejsou dostatečné k zajištění chodu poradny. Chtěli bychomt jménem naším i jménem našick klientů-spotřebitelů poděkovat těm, kdo svými financemi umožnil chod poradny.

V roce 2015 jsme díky poskytnutým příspěvkům od Krajského úřadu Plzeňského kraje, ÚMO Plzeň 1, ÚMO Plzeň 2 a ÚMO Plzeň 3 mohli poskytovat poradenskou, přednáškovou a osvětovou činnost pro spotřebitele, NNO a i podnikatelský sektor.

Ivan Urban
[25. 01. 2016]


Superšmejdi

Od nedávna se - podle stejnojmenného dokumentárního filmu - vžil pro označení obchodníků s nekalými praktikami na nákupních zájezdech pojem šmejdi. Kde je těmto "dobrým hochům" konec? Dnes tu řádí superšmejdi.

...
Dnešní situace vypadá o hodně hůře:
Podnikavec (zdáhám se napsat podnikalel) si založí společnost s ručením omezeným na jedno použití. Ne, že by zákon ...

celý článek zde [10. 12. 2015]

Upozorňujeme na společnost IQ Teleshoping, s.r.o., která pořádá předváděcí akce. Tato firma z Prahy má nejasné sídlo společnosti a tím je téměř znemožněno provést případnou reklamaci nebo odstoupení od smlouvy. Na tuto firmu byly již různá upozornění v médiích.
Ivan Urban
[11. 11. 2015]
články roku 2011 - klikněte zde
články roku 2012 - klikněte zde
články roku 2013 - klikněte zde
články roku 2014 - klikněte zde
články roku 2015 - klikněte zde