Mimikry

Jako mimikry označují biologové ochranné zbarvení.
Tedy zbarvení (a) v nenápadných krycích barvách, (b) ve výstražných, odstrašujících barvách nebo (c) v zbarvení, které vyvolá záměnu za někoho jiného.
A právě o záměnách, o klamání ohledně své identity si zde napíšeme.


Soudy

Pod označením "soud" si každý, i méně znalý člověk představí jeden z pilířů demokratické společnosti, jeden z dílů státní moci, jeden z orgánů soudní soustavy..
A dostane-li pak obsílku od soudu, ví, že se musí verdiktu soudu podřídit.
Pocit je umocněn, pokud je k názvu dodáno "České republiky" či alespoň "ČR".
Je zarážející, že si nestátní subjekt, dokonce i komerční společnost si může dát do názvu slovo soud.
Nejkřiklavější případy jsou
Rozhodčí soud České republiky a Nezávislý rozhodčí soud ČR, o.s.

Smírčí soud, s.r.o; ARBITRÁŽNÍ A ROZHODČÍ SOUD s.r.o.; Hospodářský rozhodčí soud, MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ A CIVILNÍ SOUD, k.s.; Obchodní rozhodčí soud České republiky; Rozhodčí soud ve věcech majetkových; Obchodní arbitrážní soud České republiky; a nakonec i níže zmíněný Národní rozhodčí tribunál.

(Tento odstavec nijak nemíří proti odborovým organizacím a tělovýchovným jednotám pracovníků v justici či proti podnikům typu "hospoda u soudu".)


Česká národní banka, Národní galerie

Společnost Národní Pokladnice se zabývá výrobou a prodejem sortimentu typu medaile a pamětní mince z ocelového jádra a s pozlaceným povrchem. Nabídky rozesílá občanům do schránek nebo je přidává k dennímu tisku.

Mimikry této společnosti spočívají v možné záměně za Českou národní bankou.
K záměně může dojít už samotným názvem společnosti, tj. Národní Pokladnice. Záměnu podporuje i česká trikolora lemující nabídkový list a výřez obrazu lva napodobující část státního znaku.Tato společnost s ručením omezeným dělá vše proto, aby byla svými potenciálními zákazníky považována za státní subjekt České republiky.
Bez komentáře nechávám jejich tvrzení, že jsou oficiálním distributorem Britské královské mincovny, Kanadské královské mincovny a subjektů obdobných názvů ve Španělsku, Nizozemí, Austrálii, Rakousku, Finsku, Švédsku, Norsku , Belgii, Jihoafrické republice, Portugalsku, Mexiku a Svaté zemi.

A jak moc je společnost národní?: Národní Pokladnice je společnost s ručením omezeným založená dvěma společníky z Nizozemského království ( z toho jeden se jmenuje International Coins - mezinárodní mince). Jejími jednateli (tj. řediteli jsou tři osoby: Občané Polska, Velké Británie a Norska.


Za zmínku stojí i další společnosti honosící se názvem Národní:
Kromě mnoha neškodných Národních domů najdeme společnosti, jejichž název by ve mne vyvolal potřebu opatrnosti při případném jednání: Národní Agentura Pro Dotace s.r.o., Národní rozhodčí tribunál s.r.o. (o tom i výše).
Podobně i AUKČNÍ SÍŇ GALERIE NÁRODNÍ 25 by asi byla ráda zaměňována s Národní galerií.


banka s licencí ČNB

Zákon o bankách umožňuje dát do názvu slovo "banka" nebo "spořitelna" jen akciovým společnostem s bankovní licencí (a tím podléhajícím státnímu dozoru ČNB).
Komerční subjekt vystupující pod vývěsním štítem ZLATÁ INVESTIČNÍ BANKA a obchodující se zlatem má skutečný název jiný - FM-verny s.r.o.
V inzerci na vývěsním štítu se prezentuje jako banka, čímž vzbuzuje dojem, že jde o bezpečného obchodního partnera, ač tomu tak není,
Exekutoři

Podobně jako "banka" je nyní chráněno i slovo "exekuce" nebo "exekutor". Používat jej smějí jen soudní exekutoři, tj. právníci, jimž byl svěřen exekutorský úřad a kteří při své činnosti podléhají dohledu státu i dohledu exekutorské komory.
Donedávna tato ochrana slova "exekutor" nebyla:
Našly se různé vymahačské společnosti, které rozesílaly upomínkya vymáhaly dluhy (mnohdy několikanásobně neoprávněně navýšené) a uváděly o sobě a svých zaměstnancích tituly jako exekuční kancelář, exekuční referent apod.
Nyní je takové jednání postižitelné.
V případě pochybností o "exekutorovi" je vhodné nepoužívat uvedený kontakt a vyhledat si "vymáhajícího exekutora" na stránkách komory www.ekcr.cz
Zároveň je třeba mít na paměti, že každé exekuci musi předcházet soudní, správní nebo jiné podobné řízení. Exekutor nemůže vymáhat neodsouzené dluhy.


Člen klubu

Někteří podnikatelé se snaží zastřít svoji pozici a své zákazníky nenazývají ani zákazníkem, ani klientem. Nazývají je členy klubu. Dávná klasika je Knižní klub.
Podobné kluby nejsou žádnými sdruženími, spolky, kluby, asociacemi, uniemi, či jak se obvykle tento sdružovací neziskový segment nazývá - ale jde o obyčejný podnik (s.r.o., akciovka apod.), jakých je na každém rohu plno.
Tím "klubpodnik" klame své "členy"-zákazníky.
Nejmarkantnějším znakem "klubů" je, že vyvíjejí prodejní činnost.. V případě nejistoty se potenciální zákazník-"člen" může optat, kdo je předsedou klubu a kdo je členem výboru, kdy se bude konat nejbližší členská schůze, může se pokusit kandidovat na členství ve výboru ... a dost! Ještě jednodušeji si může na justice.cz zjistit podle IČ "klubu" jeho skutečnou podstatu, jeho právní formu. Ve většině případů to "zapsaný spolek" jistě nebude.


Dovolená s ČEDOKem?

Čedok je zavedená cestovní kancelář, která brzy oslaví své sté výročí.
Na souznění vysloveného názvu parazituje společnost CZEDOK.


Fakultní nemocnice

Prodejna zdravotnických pomůcek s pobočkami po celé republice a s plzeňskou pobočkou umístěnou v pronajaté ,ístnosti ve Fakultní nemocnici v Plzni se nenápadni vydává za jedno z nemocničních pracovišť tím, ýe na reklamě je uvedena "prodejna zdravotnických pomůcek, Fakultní nemocnice", nikoli "v areálu Fakultní nemocnice".

foto 22. 12. 2017, Plzeň, Světovar


Některá z uvedených jednání by se dala podle zákona (občanský zákoník 89/2012, dříve obchodní zákoník) posoudit jako nekalá, např. jako klamavé označení zboží nebo služby, vyvolání nebezpečné záměny nebo parazitování na pověsti.

zpět na seznam článků