-

články roku 2011 - klikněte zde
články roku 2013 - klikněte zde

Články z roku 2012


RAPEX - nebezpečný výrobek

Výstraha : LED žárovka Heitronic DR-5W-GU10 (2x4W Power LED)
Výrobce . Německo
Nesplňuje evropskou normu EN 60968 - hrozí úraz elektrickým proudem.
Spotřebitel má právo výrobek vrátit prodejci a požadovat vrácení peněz.
Zdroj : Rapex ( http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=355) a dTest.


[27. 12. 2012]

RAPEX - nebezpečný výrobek

Závada : Osobní automobil Toyota Avensis benzin. Motor 1,6 a 1,8 l.
Výrobce: Velká Britanie.
Drážkované spoje, které spojují střední prodlouženou hřídel řídicího systému s převodovkou, se mohou kvůli nedostatečné tvrdosti deformovat, může se v nich vytvářet odpor a časem se mohou opotřebit. To by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad řízením. Toto se může stát, pokud je volant často přetáčen na doraz a silou při jízdě pomalou rychlostí.
Bližší zpřesnění typu a roku výroby:
http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2012-w48/2012-w48_9-vins.pdf
Další zdroj : dTest.


[27. 12. 2012]

Webový portál potraviny na pranýři

Portál o potravinách

Pod záštitou Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a ministerstva zemědělství (MZe) je spuštěn pro informovanost celé veřejnosti web Potraviny na pranýři: www.potravinynapranyri.cz, kde jsou uváděny nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny, které byly zjištěny SZPI. Spotřebitel má tak možnost se seznámit s těmito potravinami.


[10. 12. 2012]

Předváděcí akce a nervy našich především starších spoluobčanů

Součástí různých způsobů prodeje v našem obchodě jsou i předváděcí akce, na které chodí poměrně hodně našich spoluobčanů. Jsou spojeny s nabídkou různých dárků, pohoštěním a slosováním o slevy z cen nabízeného zboží apod.

Nabízené komplety nebo jednotlivé zboží je drahé,


celý článek [17. 2. 2012]

Řetězce

Často slýchám hovořit o "řetězcích". Myslí se tím například prodejny Kaufland, Tesco, Lidl, Penny Market, takovací stanice Tank ONO, ARAL, lékárny Dr. MAX, Pharmaland a jistě by se našla řada dalších podobných příkladů.

Slovo "řetězec" mi ta tomto místě připadá zcela nevhodné. Řetěz nabo řetězec vyjadřuje návaznost, sériovost. Ne možnost výběru libovolného článku, paralelnost.


celý článek [11. 2. 2012]

Kdy se reklamace považuje za vyřízenou?

Je reklamace vyřízena okamžikem, kdy se opravené zboží vrátí do prodejny? Oznámením spotřebiteli? Příchodem spotřebitele do prodejny?

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy a nebo chtít vyměnit vadnou věc za novou v případě, že vada na věci je neodstranitelná.
Za neodstranitelnou se považuje také vada která se opakuje, za neodstranitelné se považuje výskyt více vad. A za neodstranitelné vady se považuje také nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů (popřípadě jiné delší lhůtě, kterou spotřebitel podnikateli povolil).

Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v § 19, odst. 3 uvádí:
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned ...


celý článek [11. 2. 2012]

Co to znamená „Prodej na dálku?"

(dle § 53 a násl. Obč. zákoníku)

Stále častěji kupujeme různé zboží na internetu nebo pomocí teleshoppingu,telefonu a faxu, poštovní objednávkou anebo dle katalogu. Tyto prostředky nám umožňují nakupovat v libovolném čase, dovolují nám prohlížet si zboží, aniž bychom museli bojovat o volné místo na parkovišti. Legislativa však respektuje fakt, že tento druh „nakupování na dálku" přináší jisté problémy. Co se stane, jestliže zboží nedorazí? Co v případě, když po jeho prohlédnutí zjistíte, že se vám nelíbí?

Jaké informace vám musí obchodník dát?
Když už uskutečníte koupi, obchodník vám musí také předat ...

celý článek [3. 2. 2012]

Jaká mají být pravidla pro označení a stanovení ceny?

Základní informace o tom, co pro ceny určuje zákon.

Prodávající je povinen informovat v souladu se zákonem o cenách (zákon 526/1990 Sb.) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb s jasným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb.

Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: ...

celý článek [3. 2. 2012]

Poradna ZSOS v tomto roce

Poradna pro spotřebitele (osoby nakupující pro sebe a svoji rodinu) bude v roce 2012 otevřena takto:
Od 2. 1. 2012 do 28. 6. 2012 bude otevřeno každé pondělí a každý čtvrtek vždy od 15 do 17 hodin...


celý článek [2. 1. 2012]

PF 2012

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů přeje svým klientům, čtenářům, příznivcům a všem spotřebitelům vůbec všechno nejlepší v novém roce 2012.

1. 1. 2012

články roku 2011 - klikněte zde
články roku 2012 - klikněte zde
články roku 2013 - klikněte zde
články roku 2014 - klikněte zde
články roku 2015 - klikněte zde