Předváděcí akce a nervy našich především starších spoluobčanů

Součástí různých způsobů prodeje v našem obchodě jsou i předváděcí akce, na které chodí poměrně hodně našich spoluobčanů. Jsou spojeny s nabídkou různých dárků, pohoštěním a slosováním o slevy z cen nabízeného zboží apod.

Nabízené komplety nebo jednotlivé zboží je drahé, v průběhu předváděcí akce díky „umu“ pracovníků firem, kteří zboží prezentují, mnohý z účastníků se rozhodne pro koupi a podepíše kupní smlouvu, kterou si mnohdy pořádně nepřečte ačkoliv může obsahovat různá velice závažná ustanovení. Prostě nabízené zboží koupí, buď zaplatí okamžitě nebo si sjedná splátky, či poskytnutí úvěru.

Po příchodu domů někdo zapochybuje o tomto svém kroku ať již při vědomí částky ke které se upsal nebo ji zaplatil a rozhodne se od uzavřené smlouvy odstoupit /písemně což lze podle našich zákonů – občanského zákoníku § 57 provést u smluv uzavřených v místech mimo obvyklé místo podnikání těchto firem do 14 dnů, při nedodání zboží do 1 měsíce bez uvedení důvodů. Pokud jde o nákup u firmy, která má v místě obvyklé místo podnikání – odstoupit nelze !

A nyní začíná obrovské martyrium,

kdy některé firmy neodpoví, nedá se k nim dovolat, odstoupení klient vloží do balíku s vráceným zboží místo aby toto písemné odstoupení poslal samostatně. Klient si často nepřečte řádně kupní smlouvu před podpisem, podepíše předváděcí firmě prohlášení nebo jen vloženou větičku do smlouvy, že si předvedení objednal k sobě domů, kdy nelze ze zákona odstoupit.
Dále nastanou dohady ve smyslu, že zboží bylo při vrácení dodavateli posláno jinam, bylo poškozené, špatně zabalené, špatně pojištěné atd. atd.

Nemluvě o obrovském nervovém napětí, bezesných nocích, táhnoucí se korespondencí s firmou, Mnohdy čelí účastníci předváděcí akce výčitkám rodiny, že toto zboží zakoupili. Takto si mnozí zkomplikují život ! Toto chceme hlavně našim spoluobčanům připomenout !!!!!!!!!

Jdeme-li na předváděčku, musíme si uvědomit, zda nabízené zboží chceme, máme na něj dostatek financí !

Řada klientů podepíše též smlouvu o půjčce, která cenu zboží ještě zvýší o úrok a další náklady Pokud nechceme – nenechme si vnutit podpis smlouvy a to za žádných okolností i když jsou nám v tombole slibovány velké slevy /i tak ještě zůstává mnohdy velice vysoká cena !

Prostě nenechme se lidově řečeno ukecat !

Zamysleme se také nad tím, že když jeden den koupíme, dokonce zaplatíme a druhý den prodejci oznámíme odstoupení od nákupu, že jej velice nepotěšíme a on bude dělat všechno proto, aby prodej uhájil !

Je to rozdíl proti některým velkých obchodním domům, které nad rámec zákona zboží někdy přijmou zpět, protože vratky činí jen malé procento z jejich obrovské tržby.

Dárky, kvůli kterým řada spotřebitelů jde na předváděcí akci aniž chce prezentované zboží koupit, si může občan koupit sám a bez zbytečného rozčilování při případném podpisu smlouvy a následném odstoupení. Nic není zadarmo, prodejce tyto dárky nabízí, aby nalákal kupce a prodal prezentované zboží.


Jan Peter, ZSOS


zpět na seznam článků