Co to znamená „Prodej na dálku?"

(dle § 53 a násl. Obč. zákoníku)

Stále častěji kupujeme různé zboží na internetu nebo pomocí teleshoppingu,telefonu a faxu, poštovní objednávkou anebo dle katalogu. Tyto prostředky nám umožňují nakupovat v libovolném čase, dovolují nám prohlížet si zboží, aniž bychom museli bojovat o volné místo na parkovišti. Legislativa však respektuje fakt, že tento druh „nakupování na dálku“ přináší jisté problémy. Co se stane, jestliže zboží nedorazí? Co v případě, když po jeho prohlédnutí zjistíte, že se vám nelíbí?

Jaké informace vám musí obchodník dát?
Když už uskutečníte koupi, obchodník vám musí také předat následující informace:
Písemné potvrzení vaší objednávky (dopisem, e-mailem nebo faxem apod.)obsahující výše uvedené informace. Pokud nejsou uvedeny, podívejte se do katalogu nebo reklamy. Dále musí podat písemnou informaci o možnosti zrušení objednávky, kontaktní poštovní adresu a podrobnosti o záruce, o garančních podmínkách nebo službách po uskutečnění nákupu pokud se daného výrobku či služby týkají.

Je možné objednávku stornovat?
Zákon o prodeji na dálku vám poskytuje právo na změnu svého rozhodnutí a stornování objednávky do čtrnácti kálendářních dnů. Když se opravdu rozhodnete objednávku zrušit, měli byste tak učinit písemně poštou (je moudré si ponechat poštovní stvrzenku nebo zaslat doporučeně s dodejkou), faxem či e-mailem. Telefonní ujednání není postačující, pokud se ovšem obě strany - vy i obchodník - nedohodnou na opaku. Časové limity: Pro zboží - 14 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém jste zboží obdrželi.

Ochrana platební karty
Ať jde o jakýkoli druh prodeje na dálku, jestliže někdo použije vaši kartu, aniž je k tomu oprávněn (bez vašeho vědomí), můžete platbu stornovat a vydavatel karty vám musí ztrátu nahradit. To by mělo být sjednáno ve smlouvě. O zneužití karty musíte uvědomit vydavatele vaší karty co nejdříve po odhalení podvodu nebo poté, co vám byla karta odcizena.


Ivan Urban, ZSOS


zpět na seznam článků