Jaká mají být pravidla pro označení a stanovení ceny?

Základní informace o tom, co pro ceny určuje zákon.

Prodávající je povinen informovat v souladu se zákonem o cenách (zákon 526/1990 Sb.) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb s jasným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb.

Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:
a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,
b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,
c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,
d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,
e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon 634/1992 Sb.) se uvedená povinnost vztahuje i na informace o způsobech stanovení cen a tedy i na případné slevy z ceny zboží. Platí tak, že sleva musí být skutečná. Pokud je u výrobku uvedeno, že je se slevou, musí u něj být vyznačena i cena původní, po případě i procentní sleva.

Ivan Urban, ZSOSzpět na seznam článků