Superšmejdi

Od nedávna se - podle stejnojmenného dokumentárního filmu - vžil pro označení obchodníků s nekalými praktikami na nákupních zájezdech pojem šmejdi. Kde je těmto "dobrým hochům" konec? Dnes tu řádí superšmejdi.

V době před nějakými patnácti lety tu provozovalo několik firem - nejznámější z nich asi BECK - zájezdy, na kterých se nabízelo lecjaké zboží, které se účastníci nákupního zájezdu pod nátlakem obchodního přesvědčování zakupovali, byť za dost předražené ceny.
Kdo podepsal smouvu, měl smůlu - nebylo mnoho cest, jak se z nevýhodně uzavřeného obchodu vyvléci, a obchodníci se pak i soudně domáhali realizace smlouvy.
Na nevyhovující stav poslanci zareagovali před více než deseti lety novelou občanského zákoníku, popdle které mohl spotřebitel ve lhůtě 7, později i 14 dnů od smlouvy odstoupit.
Je pravda, že šmejdi aplikovali různé praktiky pro omezení tohoto práva, od neurčitě pojatého poučení, přes vyžadování osobního vrácení zboží na druhém konci republiky, až po nepřejímání pošty nebo po tvrzení, že se věc vrátila poškozená.

Dnešní situace vypadá o hodně hůře:
Podnikavec (zdáhám se napsat podnikalel) si založí společnost s ručením omezeným na jedno použití. Ne, že by zákon takovou formu společnosti znal. Společnost v krátké době uspořádá několik prodejních akcí a na těch vybere peníze v hotovosti. Jistě, spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit a žádat peníze zpět. Společnost tato odstoupení může převzít či nemusí, po marných upomínkách se nechá i odsoudit k vrácení zaplacené kupní ceny. Ani po rozsudku nemá v úmyslu peníze vracet.
Jednak společnost žádný majetek nemá (nemovitosti, cenné papíry, motorová vozidla, účty v bankách apod.) - a kde nic není, ani exekutor nebere.
Jednak dosavadní podnikavec veškeré peníze vybere a společnost převede na tak zvaného bílého koně, často třeba na cizince.
Problém je v tom, že peníze je možné vymáhat jen po společnosti (po té prázdné vycucnuté slupce s cizincem na "ředitelském" postu), ale ne po podnikavci.

Podnikavec si tak může založit novou společnost na jedno použití a s novým jménem ve svých pololegálních podvodech pokračovat dále.

Své o tom ví naši klienti, například paní Olga, klientka CENTRAL MARKETS & SERVICES, s.r.o., jejímž společníkem a jednatelem je dnes Danail Lyubenov Tsvetanov z Krivodolu v Bulharsku, nebo pan Josef, klient Luxborough Analytics s.r.o., jejímř společníkam a jednatelem je dnes László Juvancic z Tatabáně v Maďarsku.

zpět na seznam článků