Předejte své zkušenosti

Máte-li špatné zkušenosti s prodejcem, zhotovitelem či opravářem nebo firmou, můžete o nich informovat další zákazníky-spotřebitele.

Na www.necestne.cz tak můžete svým článkem sdělit ostatním své zkušenosti. Před napsáním článku či zadáním Vaší zakázky nebo nákupu si můžete na těchto stránkách zjistit, jaké tam jsou informace a články o podnikatelích, se kterými byste mohli uzavírat smlouvy, a tak se vyhnout nepříjemnostem.

Je dobrá myšlenka, informovat ostatní o svých problémech a varovat je. Nevýhodou takového sdílení zkušeností je mnohdy zkreslené podání situace.
Zápisy jsou často psané v prvotním afektu a proto "černěji". Pisatel se snaží dát svému zápisu co největší váhu a mnohdy jde o banalitu. Zápisy jsou bez možnosti vyjádření protistrany a pravda může být někdy uprostřed. V poradenské praxi se setkáváme i s přístupy spotřebitelů, kteří by za málo peněz chtěli hodně muziky a pro svá nereálná očekávání dští na podnikatele oheň a síru.
I přes tyto nevýhody veřejných vstupů není na škodu udělat si obrázek o svém budoucím, obchodním partnerovi.

Ivan Urban, ZSOS


zpět na seznam článků