Zákon o spotřebitelskému úvěru

Od 01.01.2011 platí nový zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje původní zákon 321/2001 Sb. To znamená, že půjčky uzavřené před 01.01.2011 jsou brány dle původního zákona a půjčky uzavřené po 01.01.2011 jsou uzavírány dle tohoto nového zákona.
Nejzávažnější jsou tyto náležitosti:
  • reklama musí obsahovat informace uvedené v příloze l tohoto zákona,
  • věřitel poskytne spotřebiteli všechny potřebné informace dle přílohy 2 před uzavřením smlouvy v listinné nebo na jiném trvalém nosiči dat,
  • každá smlouva na úvěr musí být písemná s informacemi dle přílohy 3,
  • jsou nové podmínky pro výpočet RPSN,
  • povinné posouzení spotřebitele schopnost splácet úvěr,
  • možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů ve všech případech,
  • jsou omezeny poplatky za předčasné splacení,
  • zprostředkovatel má stejné povinnosti jako věřitel,
  • nově zavedená ohlašovací živnost: poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Tento zákon bude lépe chránit spotřebitele v jejich právech a omezí tak nerovnovážný vztah mezi ním a věřitelem.

Ivan Urban, ZSOS


zpět na seznam článků