Úpravy zákonů platné od 01.01.2011

Úpravy zákonů platné od 01.01.2011 - sbírka č. 28/2011, částka 11 z 26.01.2011

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb a násl.

Upraveny § 58 -65 a doplněn o § 66 - 71.
Zpřesňují a zlepšují postavení spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách na dočasné užívání ubytovacího zařízení a s tím spojené služby - t. zv. TIMESHARING, pronájem ubytovacího zařízení hlavně v cizině.

Zákon o ochraně spotřebitele (z. 634/1992 Sb a násl.)

Upraveny § 23 - 26.
Upraven dozor ČOI nad ochranou spotřebitele.

Nařízení vlády ČR - sbírka 38/2011, částka 13 z 09.02.2011

Nařízení vlády na formuláře pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, t. zv. TIMESHARING. Na vazuje tak na úpravu ObZ v § 58 - 71.

Kompletní znění výše uvedených zákonů a nařízení je publikováno na webu ministerstva vnitra: www.mvcr.cz v rubrice Legislativa.

Ivan Urban, ZSOS


zpět na seznam článků