Výsledky kontrol KŽÚ za rok 2010

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zveřejnily v Cenovém věstníku MF přehled o provedených cenových kontrolách

V roce 2010 provedl "kraj" 226 kontrol. Ve většině z nich zněl konečný verdikt "bez nálezu".

Mezi kontrolovanými je mnoho známých i neznámých podnikatelů:
Vše za 39, ZKD Plzeň, Jednota - spotřební družstvo Plasy, Šimandl sport s.r.o., ZKD Sušice, Čech Zoomarket s.r.o., GALEX a.s., MAXX kuchyně s.r.o., BAUMAX ČR s.r.o., DEICHMANN-OBUV s.r.o., CCC BOTY CZECH s.r.o., Takko Fashion s.r.o., SPORT pod hradem s.r.o. F+V elektro spol. s r.o., Žabka a.s., značné množství osob s příjmením Nguen. Většinou kontrolovaných tvořily fyzické osoby.

logo Plzeňského kraje Pokuty byly podnikatelům uloženy v těchto případech:
MILLENIUM TRIO s.r.o., Mlatenská 29, Plzeň, pokuta 2000 Kč, porušení §13, odst. 2
Josef Danda, Palackého 227, Rožmitál pod Třemšínem, pokuta 1000 Kč, porušení §13, odst. 2
ZKD Plzeň, Poděbradova 31, Plzeň, provozovna N. Mitrovice, pokuta 2000 Kč, porušení §13, odst. 2Co praví zákon o cenách v § 13 v odst. 2?
(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to
a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,
b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,
c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),
d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo
e) oznámit kupujícímu odhad ceny8, nelze-li podat informaci o ceně způsoby uvedenými v písmenech a) až d);
cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.


Plné znění přehledu kontrol je v Cenovém věstníku č. 3 z roku 2011 (str. 30 a násl.)
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Cenovy-vestnik_2011_c-03.pdf

Roman Janda, ZSOS


zpět na seznam článků