Co stojí zaplacení?

Budeme-li posílat obnos poštovní poukázkou nebo zašleme-li tuto částku bankovním převodem, nebudeme se nijak divit, že poště nebo bance zaplatíme za provedení peněžní transakce poplatek. Ten je v naprostém pořádku.
Zarážející jsou však "manipulační poplatky", které některé společnosti inkasují za to, že jim za jejich služby zaplatíme.


V dnešní rozhlasové poradně si posluchačka stěžovala na tento případ:
Až dosud platila pojistné pojišťovně bankovním převodem. Dnes však zaplatila hotově u přepážky. Za to po ní chtěla pokladní poplatek 14 korun.
S podobnými případy se setkáváme v poradně např. při úhradě energií. Nechalo by se říci, že je vše v pořádku, pokud je poplatek uveden v ceníku nebo je-li plátce o něm předem informován.
Ale je to skutečně v pořádku?
Domnívám se, že nikoli.

Ano, chápu, provozování pokladny něco stojí. Příjem úhrad přes banku vyjde levněji. Ale pokud někdo chce v čemkoli podnikat musí počítat s tím že ponese režijní náklady, které mu v konečném efektu snižují zisk. Nevidím jakýkoli důvod k tomu přeúčtovat tyto náklady na spotřebitele coby přímo požadovanou položku.
Pak je tu také varianta pokladnu neprovozovat a po klientech žádné peníze nežádat.
Provozování pokladny ve vlastní režii bude přece jen výhodnější.

Podle občanského zákoníku, třeba hned u kupní smlouvy, musí prodávající věc odevzdat kupujícímu a kupující za ni musí prodávajícímu zaplatit.
Už zde je patrné, že transakce se budou účastnit dvě smluvní strany. Nikoli prodávající, kupující a banka.
Občanský zákoník dále určuje smlouvu jako dobrovolný akt. Co je dobrovolného na tom, když "musíme" uzavřít smlouvu s bankou nebo s poštou ohledně převodu částky?
K úhradě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem nemůže být nikdo nucen, jakékoli poplatky postihující hotovostní úhradu jsou neoprávněné.


Co dělat v případě, že příjemce platby si od klienta odmítá převzít hotovost? (Nemám na mysli případy, kdy obecně platné předpisy ukládají povinnost statisícové úhrady nehradit hotově.)
Jedna z možností je zkusit hotovostní úhradu provést (pouze ve výši dluhu, bez příplatku) a při neúspěchu uložit částku do úřední úschovy ve prospěch příjemce; to s odůvodněním, že příjemce odmítá převzetí dlužné částky přesně. Příjemce bude úředně vyzván k převzetí hotovosti a k náhradě poplatků spojených s úřední úschovou.

Mimochodem - odmítání tuzemských peněz je trestným činem podle § 239 trestního zákoníku.


Perlička z praxe závěrem:
Byl u nás před lety v poradně klient, který věc pojímal z opačné strany: Nebyl-li Český telecom schopen nebo ochoten přijmout od něho platbu v hotovosti, posílal své úhrady Telecomu poštovní poukázkou.
Ovšem každou poukázanou částku ponížil o poštovné, čím si hradil škodu, kterou mu Telecom opakovaně způsoboval svojí neschopností přijmout od něho hotovou úhradu.


Roman Janda, ZSOS


zpět na seznam článků