Trestná činnost proti spořebitelům

V kriminologickém výzkumu byly vypracována zpráva "Zkušenost obyvatel ČR s některými delikty". Mezi ostatními trestnými činy je zde rozebráno i poškození spotřebitele.

Viktimologický průzkum (dotazování se občanů, zda a jak byli oběťmi deliktu) proběhl s více než 3000 respondenty věku nad 15 let a různého věku, pohlaví, vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Respondenti byli z hlediska mnoha druhů deliktů dotazováni na období posledního roku a na období posledních pěti let, zda na nich nebo jejich rodinných příslušnících byl spáchán trestný čin a nebo i čin podobný, nedosahující takové intenzity.

Pro potřeby spotřebitelského webového portálu byla převzata stať o podvodu na spotřebiteli. Samotná studie je pochopitelně o mnoho rozsáhlejší.

Obětí podvodu na sobě osobně jako na spotřebiteli se za období jednoho roku cítí více než třetina respondentu (36,4 %) při nákupu zboží nebo služeb.

Podvedeni jsou častěji obyvatelé větších obcí: Velkoměst 45 %, obcí nad 20 tis obyvatel 42 %, menších obcí 36 %.
Souvisí to patrně s anonymitou větších obcí.

Častěji jsou oběťmi ženy (41 %) než muži (36 %); ženy častěji nakupují.

Méně často udávají své podvedení respondenti do 30 let (34 %) než starší (43 %). V rámci starších respondentů je úroveň viktimace rovnoměrná podle věku.
Kriminoložka je toho názoru, že starší osoby jsou k podvodu vnímavější, že jej snáze odhalí.

Z hlediska vzdělání udávají více ataků lidé alespoň s maturitou (42 %) než bez ní (34 %).
Rozdíl může být způsoben jak větší koupěschopností a tím větší četností nákupů, tak i vyšší pozorností u vzdělanějších respondentů.

Rozdělení podle sortimentu
  • 61 % v obchodech
  • 22 % hotely, restaurace, hospody
  • 13 % stavební práce
  • 8 % autooprany
  • 1,3 % podomní prodej a telefonní služby
  • 2,5 % zásilkové služby
Zdroj:
Martínková Milada, PhDr., CSc.: Zkušenost obyvatel ČR s některými delikty; www.kriminologie.cz



zpět na seznam článků