Spotřebitelský ombudsman

Přímý prodej na předváděcích akcích, nátlak na spotřebitele, to je tady "odedávna".
Situace se zlepšila asi před deseti lety, kdy dostali spotřebitelé možnost od nevýhodně uzavřených smluv odstoupit.
V současnosti vyvolal značný negativní ohlas proti předváděcím akcím film Šmejdi.
Na negativní jevy ze strany prodejců zareagoval pohotově stát. Další zlepšení situace spotřebitelů je nyní na obzoru.


Prvním z opatření, které stát (Ministerstvo průmyslu a obchodu) chystá, je první pomoc poškozeným. V síti živnostenských úřadů (ŽÚ) se zakládá systém následné ochrany spotřebitelů, systém Spotřebitelský ombudsman.
A nejen zde. Zapojeny budou i spotřebitelské organizace. V Plzeňském kraji je do systému Spotřebitelský ombudsman zapojeno také Západočeské sdružení obrany spotřebitelů (ZSOS).

Kterékoli pracoviště systému Spotřebitelský ombudsman je schopno poradit, nebo i pomoci sepsáním dopisu k odstoupení. Záleží na spotřebiteli samém, zda si pro konzultaci zvolí ŽÚ nebo ZSOS, pořípadě zda v průběhu jednání přestoupí mezi nimi.
Také na spotřebiteli záleží, zda si vyžádá jen informaci nebo i pomoc, či zda bude chtít poskytnout své osobní údaje nebo bude chtít anonymní jednání.
Podklady o případech se budou registrovat v databázi ECCRS (European Consumer Complaints Registration System, Evropský systém registrace spotřebitelských stížností).


Další opatření budou spočívat ve změně legislativy. Zejména v lepší informovanosti spotřebitelů (náležitosti pozvánky) a v rozšíření možnosti dozorových orgánů navštívit předváděcí akce (včasné oznámení předváděčky).
Výše pokut nepoctivým prodejcům se podle současného znění zákona jeví dostatečná, ČOI dosud nevyužila horní sazbu..
zpět na seznam článků