Výsledky kontrol KŽÚ za rok 2012

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zveřejnily v Cenovém věstníku MF přehled o provedených cenových kontrolách

V roce 2012 provedl "kraj" asi 350 kontrol. Ve většině z nich zněl konečný verdikt "bez nálezu".

Mezi kontrolovanými je mnoho známých i neznámých podnikatelů:
Z právnických osob např. TESCO STORES ČR a.s., AHOLD Czech republic a.s., LIDL s.r.o., Crosscafe Plzeň s.r.o., Penny Market s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., KENVELO holding a.s., Billa s.r.o, A3 sport s.r.o., KiK textil a Nonfood s.r.o., NAVA BOOKS s.r.o., ZKD Plzeň, DM drogerie markt s.r.o., Ferrum Plzeň s.r.o., Cukrárna ROMANCE s.r.o., Jednota spotřební družstvo Plasy, ZKD Sušice, Jednota SD v Hořovicích, Drohá pizza U Kmotra s.r.o., Farma Líšťany s.r.o., Kanafas CZ s.r.o., Značkové autodíly s.r.o., Schlecke a.s., Overchina Co s.r.o., ... Většinu kontrolovaných tvořily fyzické osoby.

logo Plzeňského kraje Pokuty byly podnikatelům uloženy v těchto případech:
TESCO STORES ČR a.s., Praha, pokuta 5000 Kč, porušení §13
Značkové autodíly s.r.o., Praha, pokuta 3000 Kč, porušení §13
Sympact trade s.r.o., Plzeň, pokuta 2000 Kč, porušení §13
PASOIL s.r.o., Most, pokuta 2000 Kč, porušení §13
Hien Nguyen Van, Plzeň, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Ngan Bui Thi, Plzeň, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Ladislav Beneš, Kralovice, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Lien Nguyen Thi, Bor, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Pavel Buranský, Tlučná, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Huong Dang Thi Mai, Tachov, pokuta 1000 Kč, porušení §13
Khan Le Van, Rozvadov, pokuta 1000 Kč, porušení §13Co praví zákon o cenách v § 13 v odst. 2?
(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to
a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,
b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,
c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),
d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo
e) oznámit kupujícímu odhad ceny8, nelze-li podat informaci o ceně způsoby uvedenými v písmenech a) až d);
cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.


Plné znění přehledu kontrol je v Cenovém věstníku č. 3 z roku 2013 (str. 9 a násl.)
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2013/cenovy-vestnik-32013-9825

Roman Janda, ZSOS


zpět na seznam článků