Občanský zákoník 89/2012 - přechod mezi dvěma zákony

Od kdy se řídíme občanským zákoníkem 89/2012?
Do kdy platí občanský zákoník 40/1964?


Nový
Zboží (služby), které zakoupíme 1. 1. 2014 a později, se již řídí novým zákoníkem. (§ 3028, odst. 1, 3081)
Novým zákoníkem se také od tohoto dne řídí již dříve uzavření smlouvy o nájmu a o bankovním účtu. (§ 3074, § 3078)

Starý
Zboží zakoupené podle dosavadních předpisů se reklamuje podle dřívějšího občanského zákoníku 40/1964. (§ 3028, odst. 3, § 3036)
Avšak pozor, staré lhůty se týkají i odstoupení od uzavřených smluv; proto v poslední den lhůty musí být dopis doručen adresátovi, nestačí pouze jeho odeslání.


Rozsah použití zveřejněných informací
Uvedené texty obsahují nejzákladnější informace. Texty nejsou právně nijak závazné a jejich význam spočívá v hrubé orientaci čtenáře v nových předpisech.
Informace jsou podávány z hlediska spotřebitele; vzhledem ke svému určení není na závadu, že text např. nepoučuje o podobných výhodách malopodnikatele.
V případě problémů je zapotřebí věc nastudovat přímo v občanském zákoníku a nebo prokonzultovat s odborníkem.Více ...
Úvod
Jaké předpisy jsou rozhodující od 1. 1. 2014?
Ochrana spotřebitele
Kupní smlouva, jiné smlouvy, reklamace
Neobvyklé pojmy v zákoně
<<< | >>>
titulní strana webu