Občanský zákoník 89/2012 - neobvyklé pojmy

Závdavek
Závdavek je formou zálohy spojenou se smluvní pokutou.
V případě neuskutečnění obchodu, kde byla dána záloha, je třeba zálohu vrátit.
V případě neuskutečnění obchodu, kde byl dán závdavek,
- si příjemce závdavek ponechá, sešlo-li z obchodu z viny plátce závdavku, nebo
- příjemce vrátí závdavek jeho plátci v dvojnásobné výši, sešlo-li z obchodu z viny příjemce závdavku.


Pacht
Pacht je paralelou k nájmu. Nájem neumožňuje brát plody z věci, pacht ano. Pacht se hodí pro "nájem" zahrad, polí apod.
Příklad: Dočasné přenechání březí kobyly:
V případě nájmu patří hříbě majiteli klisny,
v případě pacht jejímu dočasnému uživateli.


Rozsah použití zveřejněných informací
Uvedené texty obsahují nejzákladnější informace. Texty nejsou právně nijak závazné a jejich význam spočívá v hrubé orientaci čtenáře v nových předpisech.
Informace jsou podávány z hlediska spotřebitele; vzhledem ke svému určení není na závadu, že text např. nepoučuje o podobných výhodách malopodnikatele.
V případě problémů je zapotřebí věc nastudovat přímo v občanském zákoníku a nebo prokonzultovat s odborníkem.Více ...
Úvod
Jaké předpisy jsou rozhodující od 1. 1. 2014?
Ochrana spotřebitele
Kupní smlouva, jiné smlouvy, reklamace
Neobvyklé pojmy v zákoně
<<< | >>>
titulní strana webu