Občanský zákoník 89/2012 - kupní smlouva (aj.) a reklamace

Prodej zboží v obchodě
Prodej zboží v obchodě se v zásadě řídí ustanoveními § 2158-2174, na zde neupravené záležitosti lze použít ustanovení § 2079-2127 a 2132-2157.
V obchodě musí být prodávána věc bez vad.
Prodávající odpovídá kupujícímu jednak za vady, jednak za jakost.
Záruční doba zůstává dvouletá, avšak vady lze vytknout i po uplynutí této doby. Zůstává i šestiměsíční zpřísnění záruky, kdy vada do šesti měsíců se bere za vadu při koupi.
Záruku nelze zkrátit. Záruku lze zkrátit jen v bazaru, ne méně než na rok. Záruka je kratší také u věcí, které mají takovou povahu (potraviny, monočlánky, ...)
Sleva není důvodem pro neposkytnutí záruky (akce, výprodej, množstevní slevy), je výjimka, nelze reklamovat vadu, pro kterou bylo zboží zlevněno.
"V obchodě" se nerozumí jen návštěva krámu. Jde i o stánky a prodejní výstavy, prodeje na dálku (teleshopping, webové obchody, katalogy apod.), nákupní zájezdy, podomní obchody a v podstatě všechny kontrakty uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Podrobněji zde


Prodej movitého zboží (mimo obchod)
V zásadě je pro prodej mezi podnikateli navzájem a pro prodej mezi občany navzájem.
U prodeji spotřebitelům se uplatní pouze okrajově.
Posuzování vad bylo přejato z obchodního zákoníku: Vady podstatně porušující smlouvu a vady nepodstatně porušující smlouvu.

Podrobněji zde


Prodej nemovitostí
Odchylkám v prodeji nemovitostí je věnována část v § 2128-2131.

Smlouva o dílo
§ 2586-2635
Řada dosavadních smluv o dílo přechází do režimu smlouvy kupní.
Právo průběžné kontroly práce na díle.
Podstatné překročení odhadnuté ceny díla musí schválit objednatel.
Stanovení ceny díla určené rozpočtem (navýšení nebo snížení) není možné bez souhlasu protistrany.
U smlouvy o dílo je i nyní záruka dvouletá - bylo paradoxem, že dříve podnikatel déle ručil za zboží, které koupil, než za výrobek, který vyrobil.


Rozsah použití zveřejněných informací
Uvedené texty obsahují nejzákladnější informace. Texty nejsou právně nijak závazné a jejich význam spočívá v hrubé orientaci čtenáře v nových předpisech.
Informace jsou podávány z hlediska spotřebitele; vzhledem ke svému určení není na závadu, že text např. nepoučuje o podobných výhodách malopodnikatele.
V případě problémů je zapotřebí věc nastudovat přímo v občanském zákoníku a nebo prokonzultovat s odborníkem.Více ...
Úvod
Jaké předpisy jsou rozhodující od 1. 1. 2014?
Ochrana spotřebitele
Kupní smlouva, jiné smlouvy, reklamace
Neobvyklé pojmy v zákoně
<<< | >>>
titulní strana webu