Občanský zákoník 89/2012 - ochrana spotřebitele

Nákupní zájezdy, zboží koupené na dálku

Zůstává právo spotřebitele odstoupit bez sankcí od smlouvy během 14 dnů bez udání důvodu; tím zároveň odstoupí od současně uzavření úvěrové smlouvy..
Doba počíná běžet až převzetím věci a ne od okamžiku odvíjejícího se od podepsání smlouvy.
Doba se prodlužuje, poslední den lhůty stačí dopis odeslat, dříve musel být doručen. Sankční prodloužení doby smlouvy k odstoupení je ve větším množství případů než dosud prodlouženo na rok.
Zůstává právo spotřebitele neplatit a nevracet neobjednané dodávky zboží (agresívní prodej).
(společně § 1810--1819, nefinanční smlouvy § 1820-1840, finanční služby § 1841-1851, dočasné ubytovací služby § 1852-1867)


Rozsah použití zveřejněných informací
Uvedené texty obsahují nejzákladnější informace. Texty nejsou právně nijak závazné a jejich význam spočívá v hrubé orientaci čtenáře v nových předpisech.
Informace jsou podávány z hlediska spotřebitele; vzhledem ke svému určení není na závadu, že text např. nepoučuje o podobných výhodách malopodnikatele.
V případě problémů je zapotřebí věc nastudovat přímo v občanském zákoníku a nebo prokonzultovat s odborníkem.Více ...
Úvod
Jaké předpisy jsou rozhodující od 1. 1. 2014?
Ochrana spotřebitele
Kupní smlouva, jiné smlouvy, reklamace
Neobvyklé pojmy v zákoně
<<< | >>>
titulní strana webu